11 XI 2016 145„Bracia, czy czujecie? Słowo staje się ciałem. W oczach naszych

dokonuje się to, za co pokolenia żyły i umierały…nam właśnie

danem jest w udziale oglądać Polski zmartwychwstanie! Szalona

radość rozpiera nam serca, kiedy myślimy o tem, zdaje się nam,

że cały świat jest dla nas za mały, że nic dla nas za trudnego,

za ciężkiego, czegobyśmy nie uczynili dla Polski; chcielibyśmy

wszystko co nasze Polsce oddać”

                                               (Adam Ciołkosz – Tarnowianin, harcerz)

Kiedy latem 1772 roku wojska austriackie wkraczały do Tarnowa, Rzeczpospolita chyliła się ku upadkowi. Rozpoczynał się, trwający półtora wieku okres zaborów. Czy ówcześni mieszkańcy kilkutysięcznego grodu założonego przez Władysława Łokietka mogli przewidywać, że kiedyś ich potomkowie jako pierwsi w Odradzającej się Polsce ogłoszą niepodległość?

Jesienią 1918 roku nie było jeszcze naszych Mościc. Wielka Wojna lat 1914-1918 skłóciła zaborców i złamała ich potęgę.  Oblekli oni w obce mundury 3 miliony Polaków, zmusili do bratobójczej walki. Blisko pół miliona poległo. Wcześniej, na początku XX wieku, młodzi Tarnowianie skupieni w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”  ćwiczyli musztrę, organizowali zawody strzeleckie. Przybyły z Kongresówki do Galicji Józef Piłsudski organizował wśród nich Związek Strzelecki, do którego wstępowała pełna patriotycznego zapału młodzież tarnowskich szkół średnich, rzemieślnicy, synowie chłopscy.  Zasilili oni wkrótce szeregi Legionów Polskich i jedną z pierwszych bitew stoczyli niedaleko Tarnowa pod Łowczówkiem. Jesienią 1918 roku klęska i rozpad Austro – Węgier były bliskie. Wieczorem 30 października Rada Miasta pod przewodnictwem burmistrza Tadeusza Tertila oświadczyła, że „Tarnów oddaje się poleceniom rządu warszawskiego”. Tej samej nocy byli legioniści i członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej rozbroili austriackie posterunki. Nad ranem Tarnów był wolny!

Mieszkańcy miasta brali później udział w walce o granice: spieszyli na odsiecz Lwowa, wstępowali -  na apel Wincentego Witosa - w szeregi amii broniącej przed bolszewikami dopiero co odzyskaną niepodległość. Wiosną 1927 roku rząd Niepodległej Polski (ministrem przemysłu i handlu był wtedy Eugeniusz Kwiatkowski) podjął decyzję o budowie pod Tarnowem na polach  Świerczkowa i Dąbrówki Infułackiej fabryki sztucznych nawozów azotowych. Tak rozpoczynała się historia Mościc.

Jest już tradycją w Mościcach uroczyste obchodzenie Święta Niepodległości.  Zainaugurowała je Msza św. za Ojczyznę w kościele parafialnym.  W obchodach organizowanych przez Radę Osiedla Mościce jak co roku wzięły udział dzieci i młodzież naszej Szkoły. Wyróżniającą się grupę stanowiły  Zuchy z trzech gromad, działających w naszej Szkole. Na uroczystościach obecny był Dyrektor, nauczyciele i Poczet Sztandarowy. Wielką atrakcją  tego dnia okazała  się przygotowana przez grupę rekonstrukcyjną 2 Brygady Legionów Polskich inscenizacja zdobycia odwachu CK Armii przez ochotników POW. Uroczystość zakończyła się złożeniem przez delegacje kwiatów pod Pomnikiem – Mauzoleum Szarych Szeregów na cmentarzu komunalnym w Mościcach. Poszybowały w niebo wypuszczone przez Zuchy biało - czerwone balony wolności. Przypomniały zebranym, że 11 listopada jest świętem radosnym. Oddając hołd pokoleniom, które „na stos rzuciły swój życia los” cieszymy się z Wolnej Ojczyzny.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­