Zespół Szkół Sportowych posiada nowoczesną i dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną, która służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów. Pełni rolę pracowni z bogato wyposażonym warsztatem literackim i multimedialnym.

Aktualnie trwają prace komputeryzowania księgozbioru w systemie programu MOL.  Księgozbiór liczący ponad 30700 woluminów zawiera bogatą literaturę z różnych dziedzin nauki m.in. literaturę popularno-naukową i  literaturę piękną (wiele pozycji książkowych jest skierowanych do najmłodszego czytelnika).

Biblioteka realizuje plan dydaktyczno – wychowawczy szkoły, wspiera uczniów w pogłębianiu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań, kształtowaniu postawy otwartości, życzliwości i umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Przestronne i dobrze oświetlone pomieszczenie wypożyczalni i czytelni jest doskonałym miejscem do nauki i obcowania z książką.

W codziennych pracach bibliotecznych, oraz imprezach promujących czytelnictwo pomaga zespól łączników klasowych. Uczniowie pracują zgodnie z programem i harmonogramem zajęć przygotowanym przez nauczyciela – bibliotekarza, zaprezentowanego uczniom podczas pierwszego zebrania łączników. 

Zgodnie z zarządzeniem MEN, biblioteka realizuje projekt „Darmowy podręcznik”.

Godziny otwarcia biblioteki:
Poniedziałek – piątek od godz. 7.00 do 15.00.

Nauczyciel – bibliotekarz:

Małgorzata Biel

Regulamin biblioteki szkolnej:
Statut Zespołu Szkół Sportowych - Rozdział VI &47

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­