20161110 10023510 listopada w przeddzień rocznicy Odzyskania Niepodległości klasa 3 b przygotowała apel dla klas nauczania poczatkowego zatytułowany "Polska Niepodległa". Nawiązując do historii Polski z okresów rozbiorów,  posługując się przestrzenną mapą oraz prezentując wiersze odnoszące się do tematyki narodowo-wyzwoleńczej uczniowie pokazali w jaki sposób nasz kraj został zagarnięty przez zaborców i co sprawiło, że na powrót po 123 latach niewoli zaistnieliśmy na mapie Europy. Nie zabrakło również pieśni  wojskowych. Przybyli na apel uczniowie klas 1- 3 w odświętnych strojach i z biało- czerwonymi chorągiewkami w dłoniach dopełniali całości występu. Na koniec wspólnie odśpiewano "Mazurka Dąbrowskiego".  

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­