banner XX konkurs recyt

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

pod Patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa oraz Grupy AZOTY SA
odbędzie się 18 - 19 MAJA 2019 r od godz. 900
w CENTRUM SZTUKI MOŚCICE w Tarnowie

pioroRegulamin XX AKADEMII POLSKIEJ POEZJI - Tarnów 2019

Organizatorzy zakładają, że impreza:

 1. pozwoli na zaprezentowanie własnych interpretacji poezji poprzez recytację, wytwory plastyczne,
 2. otworzy różnorodne poziomy kreatywności uczniów związane z interpretacją poezji
 3. pozwoli przeżyć piękne i radosne chwile z poezją polską,
 4. pokaże piękno Tarnowa, Małopolski,
 5. zintegruje młodzież z kraju i zza granicy
 6. pozwoli opiekunom na wymianę doświadczeń w trakcie spotkania warsztatowego,
 7. zaprezentuje piękno ziemi małopolskiej uczniom z różnych zakątków Polski i z sąsiednich krajów

Udział w konkursie:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej, oraz uczniowie gimnazjum ( 12 – 16 lat).
 2. Daną placówkę z Polski w AKADEMII POLSKIEJ POEZJI  reprezentuje dwóch (Polska) – trzech (zagranica) uczniów.
 3. Koszty pobytu (noclegi, wyżywienie, bilety wstępu) uczestników ponosi organizator do dnia 19.05.2019 r.
 4. Uczestnik AKADEMII POLSKIEJ POEZJI reprezentuje swoją szkołę (instytucję) w konkursach (do wyboru): recytatorskim, plastycznym oraz w warsztatach poetyckich nt. interpretacji utworów poezji polskiej – grupy tematyczne do wyboru.
 5. Na zakończenie AKADEMII POEZJI zorganizowane zostaną konkursy: recytatorski i plastyczny oraz koncert muzyczno – wokalny z udziałem uczniów poszczególnych szkół. Uczestników prosimy o kontakt celem ustalenia szczegółów
 6. W konkursie recytatorskim uczestnika obowiązuje:
  1. pamięciowe opanowanie i wyrecytowanie w języku polskim dwóch dowolnych tekstów poetyckich polskich poetów, w czasie nie przekraczającym łącznie 5 minut
  2. wykonywana może być wyłącznie poezja polska.
  3. Jury nie będzie oceniało monodramu i poezji śpiewanej.
  4. teksty winny być odpowiednio dobrane do wieku i możliwości interpretacyjnych wykonawcy.
  5. prezentowane utwory muszą być opublikowane w książkach lub prasie literackiej
 7. W konkursie plastycznym oceniane będą prace plastyczne wykonane w dowolnej technice. Prace winny nie przekraczać formatu A4..

Założenia organizacyjne:

 1. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają na podany adres mailowy potwierdzenie uczestnictwa wraz z dokładnym harmonogramem pobytu
 2. Uczestnicy zakwaterowani zostaną w Hotelu Cristal Park w Tarnowie ul. Traugutta 5
 3. Zgłoszenia reprezentantów dokonywać należy w terminie do dnia 25.04.2019 roku na adres:
  Szkoła Podstawowa nr 20
  Polskich Olimpijczyków
  33 – 101 Tarnów
  Zbylitowska 7
  tel./fax: 14/ 633 00 40
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymają dyplomy oraz upominki.
 5. Laureaci konkursów otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
 6. Przedstawiciel każdego ośrodka polskiego spoza naszego kraju otrzymuje nagrodę rzeczową.

pdfx60 KARTA ZGŁOSZENIOWA


 WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:

 1. Gmina Miasta Tarnowa,
 2. Grupa AZOTY SA,
 3. Hotel CRISTAL PARK,
 4. Firma Reklamowa IMPREX
 5. Centrum Sztuki Mościce
 6. Rada Rodziców przy SP nr 20 w Tarnowie

sponsor XX konkurs rec

DSC00691W dniach 16.04.2015 – 19.04.2015 r przebywała w Tarnowie młodzież wraz z opiekunami uczestnicząc w XVII Miedzynarodowym I XX Ogólnopolskim Konkursie Recyatatorskim. Głównymi organizatorami Konkursów było  Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej, które jest Partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu Edukacji oraz Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie. Patronat nad konkursami będąc również jego głownymi sponsorami byli:

broniewskiTradycyjnie już od wielu lat, Tarnów  jest miejscem święta poezji. Organizujemy w tym okresie Ogólnopolski i Międzynarodowy Konkurs Recytatorski im. Władysława Broniewskiego. Podobnie jak ma to miejsce corocznie, zapraszamy młodzież do udziału w recytacji utworów polskich poetów. Z uwagi na kłopoty organizacyjno – finansowe zmuszeni jesteśmy w tym roku na pewne ograniczenia ilości uczestników i okresu pobytu. W bieżącym roku uczestniczyć w nim będzie wspólnie młodzież w wieku 13 – 16 lat z sąsiednich krajów ( Ukraina, Czechy i Węgry), oraz z Polski. 

Pragniemy serdecznie zaprosić trzech przedstawicieli spoza Polski, oraz opiekuna do nas na niniejszy konkurs, który odbędzie się 17 kwietnia 2015 roku (piątek). Pokrywamy podobnie jak w latach ubiegłych koszty pobytu u nas od 16.04(czwartek) do 19.04.2015 r (niedziela), zapewniamy sprawną organizacje konkursu, planowana jest całodzienna wycieczka do Zakopanego oraz upominki dla każdego i nagrody dla laureatów z każdej ekipy. Uczestnicy z Polski pokrywają koszty pobytu w Tarnowie we własnym zakresie. Wszyscy uczestnicy z Polski i z sąsiednich krajów mieszkać będą i stołować się w hotelu CRISTAL PARK w Tarnowie Mościcach, ul. Traugutta 5. Szczegółowy harmonogram imprezy znajduje się w załączonym regulaminie. Jeżeli nasze zaproszenie zostanie przez Was przyjęte, prosimy o przesłanie nam zgłoszenia na karcie znajdującej się w regulaminie w terminie do dnia 3.04.2015 r.

Mamy nadzieję, że skorzystacie z naszego zaproszenia i odwiedzicie nasze miasto.

DSC0346631 marca br.  w Mościckim Centrum Sztuki odbył się etap Rejonowy Konkursu Recytatorskiego. Szkoły podstawowe reprezentowało 20 uczestników, gimnazja – 15 recytatorów. Wśród tych pierwszych nagrody otrzymali: za I miejsce Aleksander Szczupak z Wojnicza, za II miejsce Zuzanna Kozioł z Zaczarnia, za III miejsce Filip Kubala ze S.P nr 20 w Tarnowie

Spośród gimnazjalistów nagrodzeni zostali: Weronika Sikora z Gimnazjum nr 2 w Tarnowie, Przemysław Płaczek z Gimnazjum nr 6 w Tarnowie, Paweł Sanecki z Gimnazjum nr 9 w Tarnowie.

maski

Eliminacje rejonowe
XIX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSIEGO
im. Wł. Broniewskiego
pod Patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa

Konkurs Recytatorski organizowany od lat przez Zespół Szkół Sportowych ma już swoją rangę, tradycję i stałe miejsce wśród ważnych wydarzeń kulturalnych miasta.
Pierwszy raz przeprowadzony został w 1978 roku. Z imprezy szkolnej przekształcił się kolejno w przegląd o zasięgu miejskim, rejonowym, ogólnopolskim, a w ostatnich kilkunastu latach – ogólnopolskim i międzynarodowym. Przychylnie przyjęty w środowisku, popierany przez władze miasta, województwa zyskał wielu mecenasów. Patronat nad tą piękną literacko – artystyczną imprezą objął Prezydent Miasta Tarnowa, oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach. Zwróciliśmy się również z prośbą o objecie patronatu nad Konkursem Międzynarodowym przez marszałka senatu RP Pana Bogdana Borusewicza. Są oni głównymi fundatorami cennych nagród. Idea konkursu to nie tylko krzewienie kultury słowa i uczenie wrażliwości na poezję – niepowtarzalną i ulotną niczym „ zimowy słowik”, ale także wzruszająca lekcja patriotyzmu. Recytacje polskich dzieci przybyłych z Ukrainy, Litwy, Łotwy, Czech, Węgier i Niemiec  – pełne liryzmu i uczucia stały się wyrazem tęsknoty za ojczyzna przodków, „Która jest jak zdrowie”.
Zapraszamy zatem na kolejną, literacką przygodę. Wierzymy, że to spotkanie pomoże młodym artystom odnaleźć swoją życiową szansę i spojrzeć w głąb serca, gdzie „ Wszystko jest poezją”.

DSC0108227 kwietnia w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski klas młodszych pt. „Sport i Zdrowie”, którego organizatorkami były pani Iwona Lipińska i Elżbieta Helizon – Radlińska. Uczestnicy z poszczególnych  klas recytowali przygotowane wiersze, które oceniła komisja konkursowa, w składzie: pan wicedyrektor Włodzimierz Pajor, pani Małgorzata Biel i p. Anna Hawalewicz.

phoca thumb l dsc04793Zakończyły się zmagania uczestników XIV Międzynarodowego i XVII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.  Z ośrodków polonijnych, szkół i parafii polskich z Ukrainy, Węgier, Czech i Litwy przyjechało wraz z opiekunami 40 recytatorów. W ogólnopolskiej części konkursu wzięło udział 24 uczniów z Rzeszowa, Szczecina, Krakowa Wrocławia, Stalowej Woli, Siedlec, Dąbrowy Tarnowskiej, Tuchowa, Bruśnika, Zalasowej, Pleśnej, Wałbrzycha, Łętowic i Tarnowa.

W dniach 21.03.2012 – 25.05.2012 r przebywała w Tarnowie młodzież wraz z opiekunami uczestnicząc w XIV Miedzynarodowym Konkursie Recyatatorskim. Głównymi organizatorami Konkursów było  Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej, oraz Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie. Patronat nad konkursami będąc również jego głownymi sponsorami byli:

 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Prezydenta Miasta Tarnowa
 3. Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach SA

konkurs_30.jpgOrganizatorami Konkursów było  Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej oraz Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie. Patronat nad Konkursami - będąc również ich głównymi sponsorami - objęli: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Miasta Tarnowa i Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.

W dniach 19 – 20 marca 2010 nasza Szkoła była organizatorem XV Ogólnopolskiego i XII Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego im. Władysława Broniewskiego. Jak co roku cieszył się on dużym zainteresowaniem uczniów, którzy przybyli również spoza Tarnowa oraz z zagranicy. W kategorii ogólnopolskiej w szranki poetyckiej rywalizacji stanęło 25 młodych miłośników poezji. Z polskich szkół, parafii i domów kultury z Ukrainy, Węgier, Czech, Litwy i Rosji wiersze recytowało 27 uczestników. Każdy z nich zaprezentował dwa dowolnie wybrane wiersze. Szczególne wzruszenie i aplauz zyskiwały piękną polszczyzną deklamowane recytacje dzieci i młodzieży mieszkającej poza Polską. Ich przyjazd do „Ojczyzny języka”, kontakt z rówieśnikami, możliwość bycia wśród „rodaków koła” stanowił ważne przeżycie. Goście mieli okazję zwiedzić nasze miasto, Zamek w Dębnie, polskie Lourdes w Porąbce Uszewskiej.
Słowa uznania należą się opiekunom gości; nauczycielom, księżom, siostrom zakonnym, którzy pracują w polskich środowiskach na obczyźnie. Niektórzy towarzyszą Konkursowi niemal „od zawsze”. To dzięki ich zaangażowaniu w kultywowanie polskości może ona tak pięknie owocować.
Jury Konkursu miało nie lada problem z wyłonieniem laureatów. Wszystkie recytacje spotkały się z wysokim uznaniem i oceną. Dlatego też każdy z uczestników wyjeżdżał z Tarnowa wyróżniony dyplomem i niejednokrotnie cenną nagrodą rzeczową. Te ostatnie wręczał z niekłamaną satysfakcją – przysłuchujący się deklamacjom – pan Prezydent Tarnowa.

Subcategories

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­