DSC0346631 marca br.  w Mościckim Centrum Sztuki odbył się etap Rejonowy Konkursu Recytatorskiego. Szkoły podstawowe reprezentowało 20 uczestników, gimnazja – 15 recytatorów. Wśród tych pierwszych nagrody otrzymali: za I miejsce Aleksander Szczupak z Wojnicza, za II miejsce Zuzanna Kozioł z Zaczarnia, za III miejsce Filip Kubala ze S.P nr 20 w Tarnowie

Spośród gimnazjalistów nagrodzeni zostali: Weronika Sikora z Gimnazjum nr 2 w Tarnowie, Przemysław Płaczek z Gimnazjum nr 6 w Tarnowie, Paweł Sanecki z Gimnazjum nr 9 w Tarnowie.

W dniach 4 -5 marca odbył się etap Międzynarodowy i Ogólnopolski Konkursu Recytatorskiego. Z polskich szkół i środowisk poza granicami kraju przybyła młodzież z Czech, Węgier i Ukrainy. Jury w składzie: Anna Krakowska, Ewa Drelicharz  i Andrzej Król wyłonili zwycięzców – mistrzów deklamacji w języku polskim.

Grand Prix otrzymał Dominik Oborny ze Szkoły Podstawowej w Hnojniku w Czechach. I miejsce – Mirosław Szynkarenko ze Związku Polaków w Żytomierzu na Ukrainie. Wyróżnienia: Konstanty Ogienko  i Anna Sajko (Związek Polaków – Żytomierz), Martin Weber i Zofia Gyory (szkoły w Veszprem – Węgry), Marek Rozkuszka (szkoła w Budapeszcie).

Wszyscy uczestnicy części międzynarodowej otrzymali gorące oklaski licznie zgromadzonej w Dworku Modrzewiowym Hotelu „Cristal” widowni. Słuchacze docenili wielki zapał gości spoza kraju w opanowaniu języka polskiego. Większość z młodych recytatorów uczy się języka przodków poza szkołą wkładając w to wiele serca i wysiłku. W przypadku tych młodych Polaków podkreślano  nie tylko kunszt recytacji i poprawność językową, ale także  wzruszający wysiłek opanowania języka dalekiej niejednokrotnie Ojczyzny. Warto wspomnieć, iż goście mieli okazję zwiedzić Kraków, poznali także naszą Szkołę, gdzie uczestniczyli w lekcjach,  spacerowali szlakami tarnowskich zabytków.

Do etapu Ogólnopolskiego Konkursu zgłosili swój udział uczniowie z Wałbrzycha, Stalowej Woli, Wrocławia, Rzeszowa, Tuchowa, Bruśnika, Karwodrzy, Dąbrowy Tarnowskiej, Wojnicza i Tarnowa.

Grand Prix otrzymała jednogłośnie za recytacje uczennica Szkoły Muzycznej we Wrocławiu Marta Horyza. Nie przyznano I miejsca. II miejsce otrzymały Nikola Banasik z Gimnazjum w Wałbrzychu i Weronika Sikora z Gimnazjum nr 2 w Tarnowie. III miejsce przypadło w udziale Magdalenie Szwed z gimnazjum nr 2 w Tarnowie i Pawłowi Saneckiemu z Gimnazjum nr 9 w Tarnowie.

Zwycięzcy recytatorzy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez sponsorów, wszyscy uczestnicy i opiekunowie – dyplomy i pamiątki. Konkurs Recytatorski był – jak  każdego roku – nie tylko niezapomnianym świętem polskiej poezji. Dla uczestników, ich opiekunów i słuchaczy stanowił świetną okazję  do wzajemnego poznania się Polaków z różnych stron kraju i spoza Ojczyzny. O randze tej imprezy świadczy nie tylko wysoki patronat najwyższych władz miasta, także to, iż wielu opiekunów młodych recytatorów wiernie towarzyszy Konkursowi od lat. Ma on również szczególne znaczenie dla pogłębiania więzi Polaków spoza kraju z Macierzą. 

dsc03159
dsc03159 dsc03159
dsc03162
dsc03162 dsc03162
dsc03175
dsc03175 dsc03175
dsc03214
dsc03214 dsc03214
dsc03281
dsc03281 dsc03281
dsc03285
dsc03285 dsc03285
dsc03289
dsc03289 dsc03289
dsc03290
dsc03290 dsc03290
dsc03294
dsc03294 dsc03294
dsc03304
dsc03304 dsc03304
dsc03306
dsc03306 dsc03306
dsc03318
dsc03318 dsc03318
dsc03327
dsc03327 dsc03327
dsc03347
dsc03347 dsc03347
dsc03367
dsc03367 dsc03367
dsc03368
dsc03368 dsc03368
dsc03381
dsc03381 dsc03381
dsc03385
dsc03385 dsc03385
dsc03392
dsc03392 dsc03392
dsc03394
dsc03394 dsc03394
dsc03415
dsc03415 dsc03415
dsc03440
dsc03440 dsc03440
dsc03461
dsc03461 dsc03461
dsc03464
dsc03464 dsc03464
dsc03466
dsc03466 dsc03466
dsc03502
dsc03502 dsc03502
dsc03511
dsc03511 dsc03511
dsc03514
dsc03514 dsc03514
dsc03518
dsc03518 dsc03518
dsc03535
dsc03535 dsc03535
dsc03548
dsc03548 dsc03548
dsc03561
dsc03561 dsc03561

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

 logo zks unia small         tarnowski uniwersytet pierwszego wieku obserwatorium

­