maski

Eliminacje rejonowe
XIX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSIEGO
im. Wł. Broniewskiego
pod Patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa

Konkurs Recytatorski organizowany od lat przez Zespół Szkół Sportowych ma już swoją rangę, tradycję i stałe miejsce wśród ważnych wydarzeń kulturalnych miasta.
Pierwszy raz przeprowadzony został w 1978 roku. Z imprezy szkolnej przekształcił się kolejno w przegląd o zasięgu miejskim, rejonowym, ogólnopolskim, a w ostatnich kilkunastu latach – ogólnopolskim i międzynarodowym. Przychylnie przyjęty w środowisku, popierany przez władze miasta, województwa zyskał wielu mecenasów. Patronat nad tą piękną literacko – artystyczną imprezą objął Prezydent Miasta Tarnowa, oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach. Zwróciliśmy się również z prośbą o objecie patronatu nad Konkursem Międzynarodowym przez marszałka senatu RP Pana Bogdana Borusewicza. Są oni głównymi fundatorami cennych nagród. Idea konkursu to nie tylko krzewienie kultury słowa i uczenie wrażliwości na poezję – niepowtarzalną i ulotną niczym „ zimowy słowik”, ale także wzruszająca lekcja patriotyzmu. Recytacje polskich dzieci przybyłych z Ukrainy, Litwy, Łotwy, Czech, Węgier i Niemiec  – pełne liryzmu i uczucia stały się wyrazem tęsknoty za ojczyzna przodków, „Która jest jak zdrowie”.
Zapraszamy zatem na kolejną, literacką przygodę. Wierzymy, że to spotkanie pomoże młodym artystom odnaleźć swoją życiową szansę i spojrzeć w głąb serca, gdzie „ Wszystko jest poezją”.

REGULAMIN
Cele konkursu:

 1. Spopularyzowanie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum najcenniejszych utworów poezji polskiej.
 2. Kształtowanie nawyków częstego obcowania z poezją.
 3. Upowszechnianie sztuki recytatorskiej wśród młodzieży polskiej.

Udział w konkursie:

 1. Konkurs rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
 • szkoły podstawowe – klasy IV – VI,
 • szkoły gimnazjalne.
 1. Daną placówkę w konkursie rejonowym reprezentuje tylko dwóch przedstawicieli ( trzech ze szkół powyżej 600 uczniów).
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dopuszczenia ze swojej placówki po trzech przedstawicieli.
 3. Uczestnika obowiązuje pamięciowe opanowanie i wyrecytowanie w języku polskim dwóch dowolnych tekstów poetyckich, w czasie nie przekraczającym łącznie 5 minut.
 4. Wykonywana może być wyłącznie poezja polska.
 5. Jury nie będzie oceniało monodramu i poezji śpiewanej.
 6. Teksty winny być odpowiednio dobrane do wieku i możliwości interpretacyjnych wykonawcy.
 7. Prezentowane utwory powinny być opublikowane w książkach lub prasie literackiej

Kryteria oceny:

 1. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
 2. W swojej ocenie jury będzie się kierowało:
  • doborem repertuaru,
  • interpretacją utworu,
  • kulturą słowa,
  • ogólnym wyrazem artystycznym.

Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs odbędzie się w dniu  28 MARCA 2014  roku w Centrum Sztuki Mościce  o godzinie 9:00.
 2. Uczestnicy wraz z opiekunami przybywają na eliminacje na własny koszt.
 3. Zgłoszenia reprezentantów dokonywać należy w terminie do dnia 25.03.2014 roku na adres:


Zespół Szkół Sportowych

im. Polskich Olimpijczyków
33 – 101 Tarnów;   ul. Zbylitowska 7
tel./fax: 14/ 633 00 40;
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

na karcie zgłoszeń, wg wzoru znajdującego się na drugiej stronie.
 

 1. Laureaci konkursu  otrzymuje dyplomy i nagrody rzeczowe.
 2. Laureaci 3 pierwszych miejsc z kategorii gimnazjum ( I, II, III miejsce), oraz zwycięzca w kategorii szkół podstawowych awansują jako reprezentanci regionu tarnowskiego do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się 5  kwietnia 2014 roku (sobota) w Hotelu Cristal Park w Tarnowie
 3. Organizatorzy nie będą osobno powiadamiać placówek o terminie eliminacji.

kon-recy-2014CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­