W związku z brakiem zgody UM Tarnowa na odrobienie zajęć w dniach 2 i 4 maja 2018, w tych dniach lekcje będą się odbywać zgodnie z podziałem godzin. Dni wolne od zajęć dydaktycznych po aktualizacji przedstawiają się następująco: 

SZKOŁA PODSTAWOWA

UWAGI

27.12.2017 r – środa

Zimowe ferie świąteczne – zajęcia opiekuńcze

28.12.2017 r – czwartek

29.12.2017 r - piątek

29.03.2018 r ( W. Czwartek)

Wiosenne ferie świąteczne
zajęcia opiekuńcze

30.03.2018 r (W. Piątek)

3.04.2018 r (wtorek)

18 kwietnia 2018 ( środa) - cz. humanistyczna:
godz. 9:00; 11:00

Egzamin
Gimnazjalny – wolne dla kl. II gimnazjalnych

19 kwietnia 2018 (czwartek) - cz. matem - przyrod:
godz. 9:00; 11:00

20 kwietnia 2018 (piątek) - cz. Językowa:
godz. 9:00; 11:00

30.04.2018 r – (poniedziałek)

zajęcia opiekuńcze

1.06.2018 – (piątek)

Piątek po Bożym Ciele – zajęcia opiekuńcze

UWAGA:

  1. W/w dni są wolnymi od zajęć dydaktycznych.
  2. W w/w dni w szkole prowadzone będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów którzy przyjdą do szkoły. Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.
CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku obserwatorium

­