Dyrekcja SzkołY Podstawowowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi w Tarnowie

 akot a

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi
mgr Andrzej Kot
malgorzata dziki
wicedyrektor szkoły ds. wychowawczo - opiekuńczych
mgr Małgorzata Dziki
wicedyrektor szkoły ds. dydaktycznych
mgr Andrzej Ogrodnik
CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­