ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
2017/2018

lp

WYSZCZEGÓLNIENIE

DATA

UWAGI

I półrocze:4.09.2017 ( poniedziałek) – 26.01.2018  ( piątek)

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r
( poniedziałek)

Godz. 8:00 –kl. I SP
Godz. 9:00 – od kl. II SP

2.

Ślubowanie klas pierwszych

7 października 2017 r
(sobota)

Godz. 9:00

3.

Dzień Nauczyciela

13 października 2017 r
( piątek)

 

4.

Wigilia

20 grudnia 2017 r
(środa)

 

5.

Ferie świąteczne – Boże Narodzenia

23 grudnia – 31 grudnia 2017 r
( sobota – niedzieli)

 

6.

Klasyfikacja śródroczna

25 styczeń 2018 r
( czwartek)

Klasyfikacja wstępna
za I sem. –11.12.2017
(poniedziałek)

II półrocze: 29.01.2018 ( poniedziałek) – 22.06.2018 ( piątek)

7.

Ferie zimowe

12 lutego – 25 lutego 2018 r
( poniedziałek – niedziela)

 

8.

Dni otwarte szkoły kl. I SP

5 – 9 marca 2018 r

 

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r
( czwartek – wtorek)

 

11.

Egzamin kompetencyjny
w kl. III gimnazjum

18 kwietnia 2018 ( środa)
cz. humanistyczna:
godz. 9:00; 11:00
19 kwietnia 2018 (czwartek)
cz. matem - przyrod:
godz. 9:00; 11:00
20 kwietnia 2018 (piątek)
cz. Językowa:
godz. 9:00; 11:00

 

Egz. Poprawkowy
4, 5, 6 czerwca 2018 r

12.

Szkolny Piknik Rodzinny

9 czerwca 2018 r
(sobota)

 

14.

Klasyfikacja końcowa

18 czerwca 2018 r
(poniedziałek)

Klasyfikacja roczna wstępna -
14.05.2018
( poniedziałek)

15.

Pożegnanie absolwentów
 GIMNAZJUM

21 czerwca 2018 r
( czwartek)

 

16.

Rozdanie świadectw szkolnych – zakończenie zajęć

22 czerwca 2018 r
(piątek)

 

17.

Zakończenie roku szkolnego

31 sierpnia 2018 r.

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku obserwatorium

­