DSC0207112 stycznia 2014 roku odbył się 22 ogólnopolski koncert WOŚP pod hasłem „Na ratunek”, podczas którego fundacja zbierała środki na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. W finale koncertu nie mogło zabraknąć wolontariuszy naszego Gimnazjum. Zbierali oni datki do 15 puszek. W zbiórkę zaangażowanych było kilkudziesięcioro gimnazjalistów, a także wielu rodziców. Pracę szkolnego sztabu Orkiestry koordynowała Małgorzata Dziki przy udziale Doroty Mentel i Sławomira Podgórskiego.

Rekordową kwotę 2034, 60 zł zebrała Alicja Miszkurka wraz z  Zuzanną Palej i Pauliną Stawarz. Całodzienna praca wolontariuszy zamknęła się niebagatelną kwotą 6443,73 zł. Nie sposób wymienić wszystkich gimnazjalistów zaangażowanych w zbiórkę, warto jednakże uczynić to przynajmniej w stosunku do oficjalnych wolontariuszy: Karolina Batko, Krystian Hobler, Krystian Kornaus, Oskar Koziołek, Piotr Krasiński, Agata Biel, Alicja Miszkurka, Jakub Niemiec, Mateusz Pater, Jakub Piotrowski, Grzegorz Piwowarski, Krzysztof Trojak, Sara Tutuncu, Agata Wardzała, Adam Zięba. Ktoś powiedział, iż tyle jesteśmy warci, ile nas sprawdzono. Bezinteresowna pomoc jest zapewne taką formą sprawdzenia naszej dojrzałości. 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­