Majowy weekend kojarzy się z wiosennym wypoczynkiem. To czas relaksu ale także patriotycznej refleksji. 3-go  Maja świętowaliśmy  226 rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki w 1791 roku Ustawy Rządowej – pierwszej w Europie konstytucji. W zamyśle jej twórców miała ona zreformować ustrój Rzeczypospolitej, umocnić państwo, zapobiec rozbiorom, przy jednoczesnym rozszerzeniu praw i wolności obywatelskich.  Pięknie uzasadniali patrioci cel jej uchwalenia: „uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady,(…) wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy”.

Dzieło Sejmu Czteroletniego obalone zostało wkrótce przez rodzimą  zdradę konfederatów targowickich i obcą interwencję zbrojną, ale Duch Konstytucji przetrwał. Pamięć o  niej  towarzyszyła Polakom w okresie zaborów. Konstytucja 3-go Maja inspirowała kolejne pokolenia, które widziały w niej chwalebny przykład patriotyzmu i wielkości narodu. Dawała siłę do walki i nadzieję na odzyskanie niepodległości. „Upaść może naród wielki, potężny i szlachetny, zginąć – tylko nikczemny” – pisał pod koniec  XVIII wieku ksiądz Stanisław Staszic. Dla nas współczesnych Konstytucja jest wspaniałym pomnikiem historii,  napawa dumą z oświeceniowej mądrości przodków. Niezmiennie  uczy obywatelskiej dojrzałości opartej na zgodzie, współpracy, tolerancji w imię wspólnego dobra jakim jest Ojczyzna.

Na uroczystościach Święta Konstytucji 3-go Maja, które odbyły się w Tarnowie naszą Szkołę reprezentował  Poczet Sztandarowy Zespołu.

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­