dsc0161412 czerwca 2015 odbyły się przy Pomniku w Tarnowie uroczystości upamiętniające 75 rocznicę pierwszego transportu 728 polskich więźniów politycznych do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Przypomnijmy, iż 13 czerwca 1940 roku przyprowadzono ich z tarnowskiego więzienia celem dezynfekcji do żydowskiej łaźni, by dzień później pognać zwartą kolumną ulicami miasta na stację kolejową. W Auschwitz otrzymali numery od 31 do 758. Przeważali wśród nich członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, w tym harcerze, gimnazjaliści i studenci, żołnierze wojny obronnej, urzędnicy i nauczyciele. Był wśród nich zasłużony tarnowski historyk Zdzisław Simche, zamordowany wkrótce po osadzeniu w Obozie. Blisko stu więźniów ukończyło nie więcej niż 18 lat. Wojnę przeżyło 298 więźniów.

Przy Pomniku I Transportu do KL Auschwitz odczytano apel młodzieży szkół Tarnowa i Oświęcimia skierowany „do rządów całego świata, o podjęcie wysiłków celem zapewnienia pokoju”. W uroczystości wziął udział Poczet Sztandarowy naszej Szkoły.

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­