Szanowni Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów korzystających ze stołówki szkolnej
W związku z organizacją pracy stołówki szkolnej pragniemy przekazać poniższe informacje.

 1. Cena jednego obiadu od 2.09.2019 r wynosi 4,00 zł. Wyższa cena za 1 obiad jest wynikiem dużego wzrostu cen produktów spożywczych, szczególnie warzyw i mięsa.
 2. Obiady wydawane są od godz. 11.00 – 13.40 w stołówce szkolnej. Uczniowie, którzy kończą w tym czasie lekcje proszeni są o spożywanie obiadu w trakcie trwania lekcji (nie na przerwie).
 3. Wpłat za obiady dokonywać należy do 10 dnia każdego miesiąca z uwzględnieniem:
  1. Wpłat można dokonywać gotówką w sekretariacie szkoły lub
  2. przelewem na konto szkoły nr: 05 1030 1250 0000 0000 8805 1041 z wpisaniem: „Opłata za obiady z podaniem nazwiska i imienia ucznia”
 4. Odpis za obiady z powodu nieobecności w szkole dokonywany jest od następnego dnia od zgłoszenia na okres który został zgłoszony. Zgłoszenia odpisu dokonujemy osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły do godz. 13.00
 5. Informacje dotyczące kwoty uwzględnionych odpisów celem dokonania wpłaty za obiady można uzyskać w sekretariacie Szkoły osobiście lub telefonicznie.
 6. Dane teleadresowe:
  Szkoła Podstawowa nr 20 w Tarnowie ul. Zbylitowska 7; tel. 14 633 15 17

Karta Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­