ZAKRES UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA/
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Śmierć ubezpieczonego wskutek NNW

12 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek NNW

12 000 zł

Złamanie kości

1 500 zł

Oparzenie lub odmrożenie ciała ubezpieczonego

2 000 zł

Koszty leczenia ubezpieczonego na wskutek NNW

2 000 zł

Koszty operacji plastycznych ubezpieczonego wskutek NNW

2 000 zł

Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NNW

2 000 zł

Koszty rehabilitacji ubezpieczonego wskutek NNW

3 000 zł

Koszt naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wskutek NNW

3 600 zł

Uciążliwe leczenie

500 zł

Pobyt w szpitalu ubezpieczonego wskutek NNW (do 180 dni)

do 14 dni/powyżej 14 dni

3 000 zł

30 zł/dzień: 15 zł/dzień

Dodatkowe świadczenie za pobyt na OIOM do 5 dni

30 zł/dzień

Wstrząśnienie mózgu

800 zł

Świadczenie z tytułu rekonwalescencji poszpitalnej ubezpieczonego wskutek NNW

3 000 zł

Składka – 42 zł/rok

Opiekun z ramienia Generali:
Jan WÓJTOWICZ –  608 772 984

Adres ubezpieczyciela:
TU GENERALI -  Tarnów, ul. Hodowlana 15

UWAGA!!!
Każdy uczeń może być dodatkowo ubezpieczony od skutków NW na dowolną kwotę, w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­