W dniu 10.06.2019r. uczniowie klas 4 oraz 5 euro brali udział projekcie  „Przedstawienia teatralne – English plays” w języku angielskim. Spektakle zostały przygotowane przez starszych uczniów klas euro: 6 - „The space restaurant”, 7 - Puss in Boots”, 8 – „The ticket” i „The Perfect Son” oraz III gimnazjum „Being polite”.

Dzięki nim uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów aktorskich jak również poszerzają swoje kompetencje językowe. Przygotowanie przedstawienia w języku angielskim jest okazją do wzbogacenia wiadomości z zakresu kultury krajów anglojęzycznych. Ponadto wzmacniają wiarę we własne siły i możliwości językowe. Uczniowie ćwiczą odpowiednią wymowę i intonację poznanych słów i zwrotów oraz sami tworzą prace plastyczne, scenografię, stroje i rekwizyty do przedstawień. Jak co roku przedstawienia cieszyły się dużym entuzjazmem. Uczniów przygotowali p. M. Mazur, p. K. Szczepanik, p. P. Osowska – Wieleba.

 

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

         

­