program dofinansowanie 0Pozytywna decyzja Instytutu im. W. Felczaka - przyznanie wsparcia finansowego dla Szkoły Podstawowej nr 20 w Tarnowie

Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej nr 20 z oddziałami sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie z zadowoleniem i radością przyjęli decyzję Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przyznająca w ramach Dofinansowania projektów dotację wysokości 35 139 zł. z przeznaczeniem na realizacje wspólnego projektu tutejszej szkoły i Szkoły im. Dózsa György w Veszprém na Węgrzech.
Wnioskodawcą i organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie. Głównym celem projektu jest pogłębianie współpracy młodzieży i nauczycieli szkoły w zakresie realizacji wspólnych projektów kulturalnych i oświatowych. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 w Tarnowie będą mogli zapoznać się z kultura zaprzyjaźnionego narodu, jego tradycją oraz zabytkami miast węgierskich. Znajdą czas w trakcie warsztatów na rozmowy, prezentacje swoich umiejętności i zdobytej wiedzy o kulturze kraju naddunajskiego. Obszar realizacji nie jest przypadkowy, ale biorący pod uwagę specyfikę przyjaźni naszych narodów, jak również wieloletnią współpracę środowisk. Świadczy o tym fakt, iż spotkania odbywają się już od 20 lat. Od wielu lat podejmujemy współprace z ośrodkami oświatowymi poza naszą granicą, gdzie Węgrzy stanowią podstawowa bazę tej współpracy. Młodzież tutejszej szkoły bardzo szeroko współpracuje z młodzieżą węgierską z takich miast, jak: Veszprém, Pápa, Balatonfűred, Budapeszt. Chcemy w ten sposób wzmocnić proces kształcenia młodych Polaków, dać im żywą możliwość obcowania i pobytu z rówieśnikami z zaprzyjaźnionych szkół. Da to możliwość kontaktu większej ilości młodzieży tarnowskiej i z Veszprem, poznania się, a nawet zaprzyjaźnienia.

1 zdjecie wspolpraca Veszprem

3 zdjecie wspolpraca Veszprem

2 zdjecie wspolpraca Veszprem

4 zdjecie wspolpraca Veszprem

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­