W ramach nagrody „Nauczyciel z Kulturą” w miesiącu marcu rozpoczął się projekt „Tarnów – moja mała Ojczyzna- dawniej i dziś”. Potrwa on do listopada bieżącego roku. Biorą w nim udział uczniowie naszej szkoły oraz grupa przedszkolna z Przedszkola Publicznego nr 35 w Tarnowie.

Celem są działania w obszarze poznania historii miasta, miejsc zabytkowych, poznanie życia dawnych mieszkańców Tarnowa, utożsamianie młodego pokolenia z regionem, poznanie biografii sławnych osób związanych z miastem, powstanie prac plastycznych dotyczących dawnego wyglądu miasta i dzisiejszego.

W ciekawych warsztatach zorganizowanych przez pracowników Muzeum Okręgowego w Tarnowie związanych z historią miasta i miejscami zabytkowymi oraz poznaniem postaci generała Józefa Bema wzięło udział ponad 100 dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Osobą odpowiedzialną za projekt jest p. Iwona Lipińska

 

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­