20161118 153618W dniach 16 – 19.11.2016 r gościli w naszym mieście - na zaproszenie naszej szkoły oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie - przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół z Czech, Węgier i Słowacji: Szkoły Polskiej w Hnojniku (Czechy), Szkoły Podstawowej w Komarno (Słowacja), Szkoły Katolickiej im. Szilagyi w Veszprem (Węgry), Szkoły im. Dózsa György w Veszprem ( Węgry).

Głównym celem pobytu w Tarnowie delegacji szkół było przygotowanie ram organizacyjnych dla realizacji projektu pod roboczą nazwą „ Drogi do wolności” w ramach programu ERASMUS+.
W trakcie trzech dni spotkań, wspólnych zajęć, rozmów i przygotowania projektu uczniowie z zagranicznych szkół  rozmawiali ze swoimi rówieśnikami z ZSS a dyrektorzy i opiekunowie z nauczycielami naszej szkoły. Ustaliliśmy zakres pracy uczniów w okresie 5 dni listopada 2017 roku, kiedy nastąpi realizacja projektu, omówiono rodzaj realizowanych wspólnie zajęć, języków porozumiewania, metod i form pracy z uczniami. Projekt Erasmus+ przewidywał będzie również udział grupy ok. 60 uczniów i nauczycieli z Węgier, Czech i Słowacji w obchodach Święta 11 listopada Odzyskania Niepodległości. Byłoby to symboliczne rozpoczęcie roku Jubileuszu 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez nasze miasto. W piątek - 18.11.2016 r. -  goście z zagranicy z przedstawicielami uczniów i nauczycieli naszej szkoły udali się do Gorlic, Szymbarku i Biecza. Głównym punktem wyjazdu było zapoznanie się z miejscami związanymi z Bitwą Gorlicką w czasie I wojny światowej.
W trakcie pobytu w Tarnowie był również czas na zwiedzenie naszego miasta, jego zabytków, wystawy „Szachy świata” w Tarnowskim Muzeum. Ważnym elementem pobytu było spotkanie dyrektorów, nauczycieli spoza Polski i przedstawicieli grona nauczycielskiego naszej szkoły z przedstawicielem Władz Miasta Tarnowa – Dyrektorem Wydziału Edukacji Panią Bogumiłą Porębską. Żegnając się z Tarnowem dyrektorzy podkreślali zadowolenie z zaproszenia ich do realizacji ww projektu oraz fakt utrzymywania dalszej, systematycznej współpracy pomiędzy naszymi szkołami.

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­