Buczyna 01514.09.2016 r. uczniowie klas III gimnazjum wzięli wraz z wychowawcami i nauczycielami udział w Rajdzie Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do lasu Buczyna. Znajdujący się w miejscowości Zbylitowska Góra las Buczyna to miejsce naznaczone cierpieniem i śmiercią tysięcy Żydów i Polaków. Tutaj od grudnia 1939 r. okupant rozstrzeliwał polskich patriotów przywożonych z tarnowskiego więzienia oraz siedziby gestapo. Począwszy od czerwca 1942 r. Niemcy mordowali w masowych egzekucjach tarnowskich Żydów, głownie kobiety, dzieci, osoby starsze. Po odzyskaniu niepodległości, w 1948 r. odsłonięto pomnik Ofiar, masowe groby zostały oznaczone, postawiono nagrobki z napisami w językach hebrajskim i polskim. Nie są znane dokładne liczby pomordowanych. Przyjmuje się, iż hitlerowscy zbrodniarze zamordowali w lesie Buczyna do 2 tysięcy Polaków i nawet do 8 tysięcy tarnowskich Żydów.


Przed wyruszeniem na rajd młodzież zapoznała się na lekcjach historii z tematyką okupacji Ziemi Tarnowskiej lat 1939-1945, w tym z martyrologią tarnowskich Żydów. W Buczynie pod Pomnikiem Ofiar uczniowie wysłuchali okolicznościowej prelekcji dotyczącej miejsca kaźni. Następnie złożyli biało – czerwone kwiaty, zapalili znicze. Rajd Pamięci stał się dla uczestników okazją do oddania hołdu Pomordowanym. Wzbudził refleksję nad tragizmem II Wojny Światowej. Uświadomił niewymierną cenę pokoju i wartość posiadania wolnej Ojczyzny.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­