Dnia 25 września odbyła się uroczysta Obietnica Zuchowa w Gromadzie Zuchowej „ Weseli Przyrodnicy" pod opieką drużynowej pwd Marii Strejczek. Obietnicę odebrała phm. Lucyna Szepielak-Wiatr.

Ta nietypowa zbiórka rozpoczęła się od okolicznościowej gawędy i prób sprawdzających znajomość i zrozumienie poszczególnych punktów prawa zucha.Każdy kandydat na zucha miał szansę pokazania innym i udowodnienia sobie, że w pełni zasługuje na miano zucha. Druga część to moment aprobaty przez dorosłych, tych, których dzieci najbardziej kochają i szanują, tych, którym ich umiejętności i postawy przynoszą radość, a więc rodziców. Po pozytywnym zaliczeniu prób, zuchy szóstkami przystąpiły do Obietnicy i odebrały upragniony znaczek zucha. Od tego momentu stały się pełnoprawnymi członkami Związku Harcerstwa Polskiego. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zbiórki zawiązali wspólny krąg.

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­