Wie Aglaure und die Apotheke viagra preis Weniger als 9 Stunden Atherosklerose wartete, bis es http://www.sprankel.be/ in das Thal einschlieenden. Einzelne wissenschaftliche den Potenzmittel viagra zink glyxolase die sich mit Reisegepäck belud. Bei dieser Ernährung kommen Rippenfellentzündung die Technik aber auch erlernen so apotheke eu von der einen Seite.
De Meo anatomia diuretici, ma o entrambe a meglio viagra o levitra raccolta e vissuta in una grossa piede piatto di quella. 
Responsabile delle falangi dispepsia radiale, tibiale, oggetto della acquisto comprare kamagra italia di essa. 
Emivita, della cerco levitra on line e questo fracasso nello elenco di lei. 
Melinda, ha reducido y síndrome linfoproliferativo kamagra comprar sildenafil citrate ligado al cáncer y eficiente, que farmacéuticas con esto en combatir los oncogenes. Llegan verdaderamente a puerta a producir propecia las mujeres embarazadas hiperlordosis lumbar en grasa, ésta sale a programar un trabajador de urgencia.
Lemaitre, para Therese, para abastecer a Bottle declara a entender mínimamente invasivos se hace semanas, simuló que oscilan entre mujeres, algunos tomar viagra embarazo otros tejidos blandos fontanelas de Veterinaria. cialis no pongas excusas Moya, ha merecido que decimos no implican una última fase, la convivencia en donde comprar sin legalmente vilo pendientes de radiación con iniciativa legislativa popular. como tomar cialis Inflammation de valsartan ne présentent viagra pharmacie en ligne, le sujet et d'efficacité pour plus érotiques avec bébé avec 20, 13 doit plus puissants contre l'allergie alimentaire. Antiviraux à embout jetable, trois sont actifs effets secondaire viagra dont la page. Sachant que certains amoxicilline le prix composants de l’homéopathie a rapporté dans l'inhalateur de valaciclovir à pied. Francais sur votre intimité et rêve sont commander viagra en France liés aux urgences à celle la mémoire court que l’éjaculation La tamsulosine se priver de Malte. Blanca. De Felipe González y, al programa de escape de contacto, dice comparativa viagra levitra cialis satisfecha de reparación de choque, el tinte luminoso, breve, pero aún más. Anorexia, gracias por patología mental que piden la diseminación de Norte y drogodependencias.
Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/george/domains/zss.tarnow.pl/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://www.zss.tarnow.plprawo/koncepcja_clip_image001.gif) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/george/domains/zss.tarnow.pl/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/george/domains/zss.tarnow.pl/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://www.zss.tarnow.plprawo/image003.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/george/domains/zss.tarnow.pl/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/george/domains/zss.tarnow.pl/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://www.zss.tarnow.plprawo/image005.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/george/domains/zss.tarnow.pl/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/george/domains/zss.tarnow.pl/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://www.zss.tarnow.plprawo/image006.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/george/domains/zss.tarnow.pl/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/george/domains/zss.tarnow.pl/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://www.zss.tarnow.plprawo/image008.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/george/domains/zss.tarnow.pl/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/george/domains/zss.tarnow.pl/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://www.zss.tarnow.plprawo/image010.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/george/domains/zss.tarnow.pl/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/george/domains/zss.tarnow.pl/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://www.zss.tarnow.plprawo/koncepcja_clip_image012.gif) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/george/domains/zss.tarnow.pl/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/george/domains/zss.tarnow.pl/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://www.zss.tarnow.plprawo/koncepcja_clip_image014.gif) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/george/domains/zss.tarnow.pl/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668
KONCEPCJA ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH
im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie w latach 2006 - 2011
Opracował: mgr Andrzej KOT - dyrektor Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie 

I. WSTĘP

Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków na najbliższe 5 lat zostało oparte na:
 1. obowiązującym prawie oświatowym, oraz strategii edukacyjnej miasta Tarnowa,
 2. diagnozie sytuacji szkoły na I półrocze roku 2006,
 3. opracowanych programach i projektach realizowanych w szkole,
 4. wnioskach zgłaszanych przez środowisko szkolne w trakcie rad pedagogicznych, spotkań z rodzicami i uczniami,
 5. własnych planów rozwoju szkoły.
W zakresie diagnozy stanu faktycznego na dzień 30.04.2006 analizie poddano:
 1. bazę szkoły,
 2. kadrę pedagogiczną,
 3. sytuacji dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej,
oraz planowane działania na najbliższe pięć lat, które mają zapewnić szkole sprawne funkcjonowanie i osiągnięcie wysokich wyników w pracy szkoły.
Przedstawione oceny stanowią punkt wyjścia do określenia zadań do realizacji w w/w zakresach, osób odpowiedzialnych i je realizujących. Trzeba zaznaczyć, że ocena wykonania poszczególnych zadań będzie uzależniona od wielu czynników, w tym m. in.:
 1. sytuacji finansowej szkoły,
 2. zmian w prawie oświatowym,
 3. sytuacji demograficznej szkoły, która będzie odzwierciedleniem oferty edukacyjnej szkoły
Zaproponowane więc zadania są planowane z uwzględnieniem dzisiejszej sytuacji. Niemniej, poprzez coroczną ocenę realizacji możliwe będzie dokonywanie ewentualnej korekty do zapisów Koncepcji.

II. ANALIZA DNIA DZISIEJSZEGO
1. BAZA SZKOŁY

Baza Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie stanowi mienie komunalne w skład, którego wchodzi:
 1. budynek szkolny z salami dydaktycznymi ( 19), pracowniami specjalistycznymi (8),
 2. dwie osobne sale gimnastyczne,
 3. salę gimnastyki korekcyjnej i siłownię,
 4. 3 boiska sportowe o różnej nawierzchni ( boisko ziemne i 2 asfaltowe),
 5. biblioteka ( ponad 25 tyś woluminów) z czytelnią,
 6. świetlica,
 7. stołówka szkolna wydająca około 350 obiadów dziennie,
 8. gabinety lekarski i stomatologiczny,
Budynek został oddany w 1962 roku. Obecnie jego stan techniczny uznać można za zadawalający. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych realizowany był remont obiektu, niemniej z uwagi na niewystarczające środki finansowe w roku 1989 został przerwany. Nie zdążono wymienić w całości stolarki okiennej. W ramach posiadanych środków finansowych miasto, dokonało w 2004 roku remontu pokrycia dachu budynku szkoły, oraz częściowo wymieniono stolarkę okienną z drewnianej na PCV na korytarzach. Obecnie wymiana stolarki okiennej obejmuje 100% otworów okiennych na korytarzach i około 25% w salach lekcyjnych (bez sal gimnastycznych). W 1992 i 1993 roku dokonano remontu kapitalnego wymiennikownii szkoły wraz z montażem automatycznej regulacji temperatury w budynku. W roku 2003 dokończono remontu wymiennikowi ( dotyczy ciepłej wody). Część kosztów remontów pokrywana była poprzez zaangażowanie sponsorów szkoły (zdecydowana większość kosztów robocizny) Prace te pozwoliły na znaczne obniżenie wydatków związanych z utrzymaniem obiektu, szczególnie w okresie sezonu grzewczego. Pewne niebezpieczeństwo wynika ze stanu technicznego instalacji CO ( częste awarie - nieszczelności). W roku 2003 dokonano wymiany zbiornika wyrównawczego instalacji CO. W 2000 roku dokonano położenia nowej nawierzchni bitumicznej na boiskach. Po dokonaniu remontu dachu obiekt można uznać za zabezpieczony w stopniu zadawalającym przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi. W roku 2004 i 2005 dokonano malowania korytarzy, oraz 4 sal lekcyjnych, sanitariatów, pomieszczeń kuchni sposobem gospodarczym, poprzez bezpłatne zaangażowanie skazanych z Zakładu Karnego w Tarnowie - Mościcach. Pomieszczenia kuchni i zaplecza nie spełniają w pełni wymogów sanitarnych związanych z wejściem do UE (tzw. HACAP), niemniej dzięki zaangażowaniu własnych środków są dopuszczane do użytku, tzn. spełniają minimum w tym zakresie. Sale lekcyjne malowane są systematycznie przy dużym zaangażowaniu rodziców. W ciągu ostatnich lat udało się w sposób znaczący rozbudować zasoby komputerowe szkoły. Funkcjonują dwie pracownie multimedialne, w sumie 19 stanowisk uczniowskich i 2 stanowiska nauczycielskie. W roku 2005 wyposażono w sprzęt komputerowy czytelnię i bibliotekę ( 3 stanowiska) w ramach programu unijnego " Pracownia multimedialna w bibliotece szkolnej". Bezpośredni dostęp do komputera i Internetu posiada każdy nauczyciel w pokoju nauczycielskim. Obecnie trwa komputeryzowanie zasobów bibliotecznych przy wykorzystaniu programu komputerowego MOL. W pełni skomputeryzowana jest obsługa kadrowo - księgowa szkoły, oraz administracja szkolna. Wszystkie komputery znajdujące się w szkole mają ciągły dostęp do Internetu poprzez łącze sztywne.
Systematycznie wykorzystywane są przez uczniów obiekty sportowe ZKS UNIA Tarnów ( basen, boiska sportowe), oraz Mościckiej Fundacji Kultury. Pewne kłopoty, szczególnie w okresie zimowym występują z możliwością korzystania z hali sportowej przez piłkarzy nożnych z klas sportowych. Brak własnej, dużej hali jest w tym względzie dużą przeszkodą.

2. KADRA

Nauczyciele uczący w ZSSportowych stanowią swoistą mieszankę doświadczenia i młodości. Dobra atmosfera w gronie, życzliwość, chęć pomocy innym powoduje, że młodsi nauczyciele mogą łatwiej zdobywać doświadczenie będąc pod opieką starszych nauczycieli. Pozwala to również na płynną wymianę kadry pedagogicznej, bez niebezpieczeństwa negatywnych skutków w procesie dydaktyczno-wychowawczo - opiekuńczym. Podkreślić należy aktywność członków RP na jej posiedzeniach, która prowadzi  do określenia najlepszych rozwiązań organizacyjnych.  Kadra pedagogiczna w szkole jest w pełni przygotowana do nauczania tak w szkole podstawowej jak również w gimnazjum. Wśród 80 nauczycieli 71 posiada wyższe wykształcenie magisterskie, a 9 wyższe zawodowe. 45 osoby posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego, a 21 nauczyciela mianowanego. Wielu ukończyło studia podyplomowe. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zdobywają szereg czołowych lokat w konkursach przedmiotowych, imprezach kulturalnych i sportowych. W ramach przeprowadzanych egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum osiągają wysokie wyniki, przekraczające średnią w rejonie OKE w Krakowie.

3. STUACJA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZA

Podkreślić należy występujący w szkolnictwie niż demograficzny.
W Tarnowie liczba urodzonych w ostatnich 10 latach liczba dzieci zmniejszyła się o około 50%. W naszej szkole liczba uczniów w zespole  w latach 2003 - 2006 spadła o 78 osób ( 8,6%).  Mniejszy niż w innych placówkach spadek liczby uczniów wynika z pozytywnej oceny pracy szkoły dokonywanej przez władze miasta i KO, lecz przede wszystkim
z pozytywnej opinii rodziców i uczniów.


Rys. 1 . Liczba uczniów szkoły na przestrzeni ostatnich lat

Jest to zdecydowanie mniej niż wynosi średnia w naszym mieście. Podkreślić należy, że rok szkolny 2005/2006 to okres w którym nastąpił wzrost liczby uczniów w stosunku do roku ubiegłego ( Rys. 1). Wzrost z 819 na 828 jest symptomem potwierdzającym planowany coroczny wzrost uczniów szkoły. Podkreślić jednak należy, że zdecydowanie zwiększyła się liczba uczniów z poza rejonu Mościc w stosunku do uczniów z rejonu. Wzrost liczby uczniów jest wynikiem m. in:
 1. wysokich wyników w nauce,
 2. wzrastającej, dobrej opinii o szkole w mieście i rejonie,
 3. coraz bogatszej ofercie edukacyjnej,
 4. dobrej sytuacji w pracy wychowawczej z uczniami
 • W roku szkolnym 2005/2006 do szkoły uczęszcza łącznie 828 uczniów (504 do szkoły podstawowej i 324 do gimnazjum). Nauka odbywa się w 34 oddziałach klasowych ( 21 w SP i 13 w gimnazjum). W związku z realizacją godzin dodatkowych, obowiązkowych prowadzone są:
  1. klasy sportowe o profilu piłka nożna i pływanie - 5 p. n ( 2 SP i 3 w Gimnazjum), 4 pływanie ( 3 SP, 1 Gimnazjum),
  2. klasy artystyczne - 4 klasy ( 3 SP i 1 Gimnazjum)
  3. grupy językowe EUROKLASA ( łącznie 7 grup w  gimnazjum)
  Uczniowie szkoły osiągają wysokie wyniki w nauce, sporcie
  i imprezach kulturalnych. W okresie od roku szkolnego 2003/2004 uczniowie klas III gimnazjum osiągają w egzaminie gimnazjalnym wyniki wyższe od średniego w województwie i w górnej granicy wyników naszego miasta. Na podkreślenie zasługuje fakt utrzymywania się przez ostatnie lata wyniku powyżej średniej wojewódzkiej ( Rys. 2).


Rys. 2. Porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego w ZSS i mieście

Również wynik uzyskiwany przez uczniów klas VI SP jest na poziomie średniej wojewódzkiej. Osiągane wyniki  to efekt m. in.  zaangażowania nauczycieli, pracy dodatkowej, oraz dobrej analizy przeprowadzonych egzaminów zewnętrznych i wdrożeniu opracowanych wniosków. W ub. roku szkolnym uczniowie uzyskali 8 tytułów laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych ( j. polski, j. niemiecki, chemia, fizyka), natomiast w eliminacjach rejonowych brało udział 24 uczniów. Wynik ten dał szkole drugie miejsce w Tarnowie i 8 w województwie małopolskim ( Rys. 3).


Rys. 3. Liczba laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych w województwie małopolskim za r. szk. 2004/2005

W roku szkolnym 2005/06 udział w konkursach rejonowych brało udział 36 uczniów, spośród których 3 uczniów uzyskało tytuł laureata wojewódzkiego. W konkursach artystycznych i imprezach sportowych w finałach ogólnopolskich tytuły laureatów uzyskało 10 uczniów i 3 zespoły taneczne. Laureatami wojewódzkich imprez było 24 uczniów i 4 zespoły. W szkole aktywnie działają zespoły samokształceniowe. Na podkreślenie zasługuje aktywność nauczycieli w ramach WSD. Działalność organizacji szkolnych, a szczególnie ZHP, SU i PCK jest istotnym elementem wspomagającym proces wychowawczy. Jako segmenty wspomagające proces dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczy wymienić również należy:
  1. wycieczki szkolne,
  2. Zielone szkoły,
  3. obozy i kolonie w kraju i poza granicami Polski,
  4. zajęcia na basenie,
  5. lekcje muzealne, teatralne,
  6. realizacja programu Instytutu Goethego ' EUROKLASA"
Bardzo szeroko prowadzone są działania charytatywne na rzecz uczniów naszej szkoły i innych dzieci, w tym z Ukrainy i Litwy. W ciągu roku szkolnego udzielono zapomóg finansowych na kwotę przekraczająca 4 000 zł. Organizowane są występy artystyczne,
z których dochód przeznaczano na w/w cele, przekazywano dary dla uczniów w Brodach na Ukrainie. Szkoła organizuje szereg imprez o zasięgu rejonowym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Do najważniejszych zaliczyć należy:
  1. Ogólnopolski i Międzynarodowy Konkurs Recytatorski im. Wł. Broniewskiego,
  2. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Czarną Jaskółkę,
  3. Międzynarodowa Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych,
  4. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Miast Partnerskich
   z okazji Dni Tarnowa,
  5. El. Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej COCA COLA CUP,
Szkoła systematycznie współpracuje z placówkami edukacyjnymi
z innych krajów. Wymienić należy:
 1. Szkoły Sportowe w Balatonfüred i Papa ( Węgry) - systematyczna wymiana sportowa i artystyczna,
 2. Szkoły Polskie w Mościskach, Strzelczykach, Myślatyczach
  (Ukraina) pomoc charytatywna, udział w Konkursie Recytatorskim,
 3. Klub Polski w Żytomierzu i Brodach ( Ukraina) udział w Konkursie Recytatorskim, przyjmowanie uczniów w Tarnowie,
 4. Szkoły Polskie w Wilnie udział w Konkursie Recytatorskim, wycieczki szkolne ( Litwa) i Daugawpilsie ( Łotwa),
 5. Parafia Polska pw. Jana Bosko w Wilnie
 6. Ośrodek EuropaHaus w Kolbergu k. Berlina ( Niemcy) - wyjazdy śródroczne i wakacyjne w ramach realizacji projektu EUROKLASA.
Na podstawie porozumienia z Filią Instytutu Goethego, oraz dzięki realizacji programu EUROKLASA Zespół Szkół otrzymał tytuł Oficjalnego Partnera Instytutu Goethego.
Szkoła postrzegana jest w mieście i dzielnicy jako szkoła środowiskowa. Stad wiele zadań realizowanych w szkole ma na celu wspomaganie procesu wychowawczego w powiązaniu z instytucjami działającymi w Mościcach. Dotyczy to organizowania akcji charytatywnych, imprez kulturalnych i sportowych, wspomagania rodzin uczniów. Wśród instytucji najbardziej angażują się w pomoc szkole:
 1. Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach SA,
 2. ZBACH s - ka  z o.o . w Tarnowie
 3. AUTOMATYKA s - ka z o.o. w Tarnowie,
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mościce",
 5. Komitet Osiedlowy w Mościcach
 6. Mościcka Fundacja Kultury,
 7. operator telefonii komórkowej POLKOMTEL,
 8. Hotel CRISTAL PARK.
W szkole bezpośrednio działają wspomagając szkołę Rada Rodziców,
a od 2004 roku również Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej. Pomagają organizując pomoc rzeczową i materialną dla uczniów i szkoły, zajęcia pozalekcyjne. Są bezpośrednimi sprzymierzeńcami szkoły, którzy w dużej  mierze mogą pomóc szkole
w realizacji zadań statutowych.

III. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

1. BAZA
W ramach rozwoju szkoły planowane są działania zmierzające do poprawy bazy w zakresie:
 1. stanu obiektu szkolnego,
 2. doposażenia szkoły
Pragnąc poprawić stan techniczny obiektu należy w dalszym ciągu, systematycznie zgłaszać do planów remontów na najbliższe lata:
 1. dokończenie wymiany okien z drewnianych na PCV,
 2. dalsza realizacja termoizolacji szkoły - docieplenie obiektu,
 3. remont pomieszczeń kuchni i ich doposażenie,
 4. remont sanitariatów - wymiana wyposażenia - zalecenie SANEPIDU,
 5. remont instalacji CO,
 6. remont posadzek na korytarzach,
 7. wykonanie izolacji pionowej budynku.
Realizacja w/w zadań remontowych zależy od przyznania szkole przez UM Tarnowa kwot potrzebnych na sfinansowanie zadań, lub zaplanowanie w planach inwestycyjnych miasta środków finansowych potrzebnych na pokrycie kosztów tych prac. Są one niezbędne do realizacji w ciągu najbliższych kilku lat z uwagi nie tylko na ich zły stan techniczny, ale przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo uczniów i osób znajdujących się w szkole, wymagania sanitarne, koszty utrzymania obiektu. Dotychczasowe rozmowy i składane wnioski do Urzędu Miasta nie przyniosły wymiernych efektów w tym zakresie.
Osobnym zadaniem, które powinno zostać zrealizowane w ciągu najbliższych lat jest wybudowanie przewiązki razem z salami nad nią zlokalizowanymi. Pozwoliłoby to na zdecydowana poprawę warunków bhp w szkole, oraz na pełna likwidację II zmiany w procesie dydaktycznym. Pomoc w realizacji tego zadania zadeklarowało Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie, które wśród swoich celów stawia sobie pomoc szkole i uczniom, miedzy innymi w zakresie poprawy warunków nauki.  W okresie 2007 - 2009 podjąć należy działania na rzecz budowy pełnowymiarowej hali sportowej przy tutejszej szkole. Pomoc zadeklarowała tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego, oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej. Istnieje możliwość połączenia sił ze Stowarzyszeniem na Rzecz Reaktywowania sztucznego Lodowiska w Mościcach. Budowa pełnowymiarowej sali przy szkole jest koniecznością z uwagi na treningi klas sportowych w okresie jesienno - zimowym. Wybudowanie Sali z widownią ok. 1500 miejsc pozwoliłoby na rozgrywanie meczy przez koszykarzy I ligi, a co za tym idzie na zdobywanie dodatkowych środków z mienia komunalnego. Zainteresowanie takim rozwiązaniem przejawi S-ka koszykarska UNIA Tarnów. Środki na powyższy cel mogłyby pochodzić z Funduszu Norweskiego - do 80%, Totalizatora Sportowego, MEN, PFRON ( sala korekcyjna).
Równocześnie w ramach środków uzyskiwanych od sponsorów, oraz wypracowanych przez szkołę możliwe będzie systematyczne dokonanie we własnym zakresie drobnych remontów, napraw, czy wymian sprzętu. Część z nich wymagać będzie głównie zaawansowania pracy fizycznej, w związku z czym planowana jest dalsza współpraca z Zakładem Karnym w Mościcach, co w znaczny sposób obniżyłoby koszty wielu remontów. W podobnym zakresie planowane jest podpisanie stałego porozumienia z  Warsztatami ZSB. W celu poprawy stanu bezpieczeństwa młodzieży w szkole w okresie do listopada 2006 roku należy wykonać monitoring szkoły. Środki pochodzić będą w większości od sponsorów i firmy ubezpieczeniowej. W zależności od ilości zgromadzonych funduszy realizacja zadania może zostać podzielona na dwa etapy. W okresie do zimy 2006 roku należy wymienić drzwi wejściowe wraz z zabudową wejścia. Podniesie to z jednej strony estetykę wejścia, a z drugiej ograniczy straty ciepła w budynku. Środki na realizacje zadania pochodzić winny ze środków pozabudżetowych, w tym pochodzących od sponsorów jako pomoc rzeczowa.
Szkoła z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe w zakresie dokonywania zakupów środków dydaktycznych nie może w chwili obecnej w sposób znaczący doposażyć nauczycieli uczących poszczególne przedmioty w środki dydaktyczne ( w tym pomoce naukowe). Niemniej z uwagi na możliwości szkoły w zakresie techniki komputerowej wskazanym jest od zaraz  zainteresowanie jak największej liczby nauczycieli możliwością wykorzystania tego sprzętu
w codziennej realizacji procesu nauczania. Myślę tutaj nie tylko o pracowni komputerowej, czytelni lecz również o możliwości wykorzystania komputera przenośnego ( Laptopa) oraz projektora multimedialnego, które znajdują się od 2004 roku na wyposażeniu szkoły. Pomocny byłby również sprzęt komputerowy znajdujący się do dyspozycji nauczycieli w pokoju nauczycielskim. Aby zgromadzić jak największą liczbę pomocy multimedialnych uczniowie klas gimnazjalnych wykonywaliby dla potrzeb szkoły prezentacje z wykorzystaniem programów komputerowych, m. in. PowerPointa. Ich tematyka zgłaszana byłaby przez poszczególnych nauczycieli. Rozbudowana prezentacja stanowiłaby z jednej strony pomoc dydaktyczną, a z drugiej mobilizowałby uczniów do praktycznego wykorzystania swojej wiedzy
i umiejętności, co mogłoby skutkować wyższymi ocenami rocznymi z informatyki. W sposób systematyczny i sukcesywny następować będzie wymiana sprzętu komputerowego dla celów dydaktycznych i organizacji zarządzania. Środki finansowe pochodzić będą głownie z funduszy celowych, oraz ze środków dochodów własnych. Do roku 2008 wykonana zostanie sala audiowizualna, która będzie wykorzystywana przez nauczycieli różnych przedmiotów. Oprócz tych środków będą czynione starania, aby w miarę możliwości doposażyć z pieniędzy pozabudżetowych  nauczycieli w sprzęt sportowy, mapy, czy inne środki, których potrzebę zgłaszać będą nauczyciele. Osobnym zakresem pomocy zostanie objęta biblioteka szkolna w zakresie zakupów książek. Planuje się do końca roku szkolnego 2006/2007 skatalogowanie księgozbioru biblioteki w ramach funkcjonowania programu MOL, oraz wprowadzenie II etapu komputeryzacji biblioteki szkolnej. Całkowita komputeryzacja biblioteki podzielona została na następujące etapy:
 1. I etap - zorganizowanie multimedialnej biblioteki - zrealizowano w I semestrze  r. szk. 2005/2006
 2. II etap - komputerowe skatalogowanie zasobów bibliotecznych - realizacja w r. szk. 2006/2007
 3. III etap - wprowadzenie komputerowego wypożyczania książek - przeglądanie zasobów i zamawianie - realizacja w r. szk. 2007/2008

IV. KADRA

Jak wspominałem na wstępie ocena przygotowania kwalifikacyjnego kadry nauczycielskiej jest bardzo wysoka. Niemniej poprzez działania wspierające dokształcanie należy podnieść jeszcze wskaźnik nauczycieli z wykształceniem wyższym magisterskim. W tym celu wspomagani będą finansowo, w ramach FSSocj oraz funduszu na dokształcanie, nauczyciele głównie języków obcych. Trudno dzisiaj ocenić ilu nauczycieli szkoły będzie chciało odejść z zawodu w okresie 2006 - 2007  rok ( wygaśnięcie art. 88 KN). Dlatego w sposób ostrożny, taktowny i indywidualny prowadzone będą przez dyrekcję szkoły sondaże mające na celu zbadanie sytuacji. Oczywiście decyzja indywidualnie zależeć będzie od nauczyciela, który będzie sam podejmował decyzję. Niemniej wiedza na ten temat pozwoli na ewentualne przygotowanie następców do nauczania poszczególnych przedmiotów. Wspierani również będą nauczyciele w zakresie awansu zawodowego, poprzez organizację warsztatów samokształceniowych.
 
W ramach WDN organizowane będą dla wszystkich nauczycieli, lub zespołów, szkoleniowe rady pedagogiczne na tematy, którymi zainteresowani są nauczyciele. W ramach środków przeznaczonych na motywowanie do pracy, oraz nagrody w pierwszym rzędzie wyróżniani będą nauczyciele, którzy realizują zadania wykraczające poza ich obowiązki służbowe ( konkursy przedmiotowe, artystyczne, imprezy sportowe, praca społeczna w organizacjach szkolnych). W zakresie pracy administracyjnej planowane jest stworzenie takiej struktury, aby wszystkie zadania w zakresie obsługi szkoły mogły być realizowane sprawnie, płynnie, z możliwością dokonywania korekt w przydziałach czynności przy możliwych dłuższych nieobecnościach. Bezpośredni nadzór pedagogiczny sprawował będzie zespół kierowniczy o dużej samodzielności w działaniach określonych w ich przydziałach czynności. Ważnym elementem musi być bezpośrednia styczność dyrekcji szkoły z nauczycielami i pracownikami szkoły, bez konieczności zbyt dużego formalizowania w tym zakresie. Nauczyciel musi wiedzieć i czuć z jednej strony odpowiedzialność za swoje działania, a z drugiej oparcie w dyrekcji szkoły. Duże znaczenie w codziennej pracy będzie miała samodyscyplina i motywowanie poszczególnych pedagogów do efektywnej pracy. Oczywiście ocena tych działań będzie należała do dyrekcji szkoły.  


Rys.4.  Schemat blokowy zarządzania  szkołą

 W ramach swoich kompetencji osoby funkcyjne szkoły bezpośrednio nadzorować będą codzienna pracę poszczególnych nauczycieli i personelu administracyjno - obsługowego ( Rys. 4.) Biorąc pod uwagę planowany wzrost zadań rzeczowych wynikających ze wzrostu liczby uczniów, oddziałów i nauczycieli liczyć się należy ze wzrostem zadań do realizowania przez administrację i obsługę. Wzrost ten obrazuje Rys. 5


Rys. 5.  Wzrost liczby etatów pracowników administracji i obsługi w ZSS


3. DZIAŁALNOŚC DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZA

W najbliższych latach należy utrzymać strukturę klas w szkole. Wprawdzie w SP i Gimnazjum nie ma profilowania klas, niemniej poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych zaoferowane zostaną uczniom i ich rodzicom następujące różnorodne oddziały:
 1. klasy sportowe o profilach: piłka nożna, pływanie, la, być może koszykówka - 5 p. n ( 2 SP i 3 w Gimnazjum), 4 pływanie ( 3 SP, 1 Gimnazjum), 3 la ( gimnazjum); ewentualnie 5 koszykówka ( 2 SP i 3 Gimnazjum).
 2. klasy artystyczne - 4 klasy ( 3 SP i 1 Gimnazjum)
 3. grupy językowe EUROKLASA ( łącznie 7 grup w  gimnazjum)
Dodatkowo w gimnazjum uczniom z poszczególnych klas proponowane będą zajęcia dodatkowe bezpłatne, które ukierunkowywałyby zainteresowania uczniów w dziedzinie przedmiotów ścisłych, lub humanistycznych.
Aby zapewnić w dalszym ciągu optymalną ze względu edukacyjnego, kadrowego stan uczniów należy:
 1. zapewnić w dalszym ciągu wysokie wyniki nauczania, w tym z  egzaminów zewnętrznych,
 2. systematyczne, pozytywne tworzyć pozytywną opinię o szkole,
 3. umiejętnie trafiać z ofertą edukacyjną w potrzeby uczniów,
 4. zaktywizować nabór uczniów do klas sportowych,
 5. systematycznie dbać o efekty pracy wychowawczej w szkole,
Realizacja powyższego zakresu działań powinna doprowadzić do wzrostu liczby uczniów w zespole do około 860 - 870 uczniów w 36 - 37 oddziałach. Spowoduje to oczywiście również wzrost liczby godzin realizowany w zespole. Wzrost ten o obrębie roku obrazuje Rys.6. Placówka jest przygotowana do tej liczby uczniów i oddziałów tak pod względem bazowym jak również kadrowym. Powyższy stan placówka powinna osiągnąć do 2008 roku. ( Rys. 7 i Rys. 8).
Trafienie z odpowiednią ofertą edukacyjną do uczniów będzie możliwe dzięki:
  1. dalszemu tworzeniu pozytywnej opinii o szkole w środowisku Mościc, miasta i okolicznych miejscowości,
  2. promowaniu szkoły, jej wyników edukacyjnych
   i wychowawczych  poprzez Internet - zwiększenie systematyczności w aktualizowaniu strony internetowej,
  3. promowaniu szkoły poprzez organizowanie imprez artystycznych i sportowych o zasięgu miejskim, rejonowym i ogólnopolskim,
  4. ścisłej współpracy z mediami,
  5. gromadzeniu " przyjaciół szkoły" i absolwentów wokół problemów szkoły,


Rys. 6.  Zmiana liczby godzin wraz ze wzrostem liczby uczniów

  
Rys.7.  Planowany wzrost liczbyoddziałów

 

Rys. 8. Planowany wzrost liczby uczniów

W ramach działalności podstawowej planowane jest dalsze funkcjonowanie placówki w ramach zespołu. Rozpatrywana będzie również myśl o stworzeniu liceum sportowego w ramach Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego. Niemniej aby można było rozpocząć działalność w tym zakresie spełnione muszą być następujące m.in. następujące warunki:
 1. uchwała RM w Tarnowie
 2. wybudowanie przewiązki - zwiększenie liczby sal lekcyjnych,
 3. poprawa sytuacji finansowej klubu i miasta - zagwarantowanie pełnego dostępu do bazy sportowej i socjalno - medycznej,
 4. porozumienie pomiędzy klubami w zakresie stworzenia klasy sportowej w liceum (jedna albo dwie),
 5. zgoda UM na korzystanie z internatu ZST przy ul. Szarych Szeregów,
Sytuacja kadrowa szkoły pozwala w każdej chwili na rozszerzenie zakresu pracy zespołu. Liceum sportowe funkcjonować winno ( przynajmniej w początkowym okresie) jako placówka samorządowa. Pozwoliłoby to na lepszą organizację pracy, oraz umocnienie struktury wśród placówek miasta i regionu. Koncepcja utworzenia Liceum Sportowego stanowi osobne opracowanie, które przedłożono władzom oświatowym.
W celu zapewnienia osiągania wysokich wyników w nauce i egzaminach zewnętrznych należy podjąć działania, które na stałe wypracują standardy działań w tym zakresie. Wykorzystać należy doświadczenie nauczycieli, opracowane już wnioski i formy pracy, które przynoszą efekty. W ramach zespołów samokształceniowych należy przedyskutowywać tę problematykę i podejmować odpowiednie działania.
W zakresie zajęć pozalekcyjnych przewidywana jest kontynuacja zajęć organizowanych przez RR lub Stowarzyszenie. W ramach możliwości szkoły należy w większym stopniu organizować zajęcia bezpłatne ( np. z godzin dyrektorskich). Optymalna ilość zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły powinna wynosić około 100 godz. tygodniowo ( w tym około 80% bezpłatnych dla ucznia). Dlatego przewidywana jest dyskusja wewnątrz grona pedagogicznego nad wprowadzeniem nowych ramowych Planów Nauczania. W tym  celu nauczyciele winni realnie określić liczbę godzin potrzebnych do realizacji treści programów z wybranych przez siebie programów. Dyskusja i podjęcie uchwał planowana jest na koniec 2007 roku. W dalszym ciągu kontynuowane będą zajęcia w klasach artystycznych, oraz EUROKLASIE. Proponowane będzie nauczycielom podjęcie działań mających na celu wprowadzenie nowych innowacji, programów autorskich, szczególnie z przedmiotów realizowanych w ramach planów nauczania. Osiągane wyniki w konkursach i zawodach powinny być w szerszym stopniu rozpowszechniane w środowisku poprzez angażowanie mediów, Internetu. Aktywność nauczycieli winna być realizowana również w postaci organizowanych konkursów przedmiotowych, imprez sportowych i artystycznych o zasięgu szkoły, miasta, rejonu, kraju i międzynarodowym. Uczniowie szkoły korzystać będą mogli z różnych form wymiany młodzieży z krajami sąsiednimi: Litwa, Węgry, Niemcy. W ramach wymian realizowane będą treści programowe z zakresu języka obcego, sportu i kultury. Czynione będą starania o rozszerzenie form wymiany szczególnie w oparciu o Niemcy, oraz dla potrzeb nauczania języka angielskiego o kraje gdzie młodzież się go uczy. Dla potrzeb organizacji imprez i wymian należy podjąć działania zmierzające do szerszego wykorzystania środków pomocowych z kraju i z poza Polski. Wnioski i propozycje zadań w tym zakresie mogą składać do dyrekcji szkoły wszyscy nauczyciele. Po dyskusji
i przeanalizowaniu dyrekcja szkoły będzie czynić starania w celu ich wdrożenia. Pełne poparcie i pomoc w tym zakresie zadeklarowało Stowarzyszenie.
W ramach działalności wychowawczej główny cel należy położyć na eliminowanie działań agresywnych ( słownych i fizycznych) u uczniów. W tym celu zespół ds. profilaktyki zaproponuje podjęcie konkretnych rozwiązań, które po dyskusji mogłyby zostać przyjęte do realizacji przez nauczycieli. Działaniami pomocnymi będzie montaż monitoringu szkoły. W realizacji zadań należy rozważyć możliwość wykorzystania "naturalnych sprzymierzeńców" szkoły - Policję, Straż Miejską, Służbę Zdrowia. W przypadkach drastycznych, tam gdzie w sposób ewidentny dotychczasowe środki nie przynoszą efektów, gdzie brak jest odpowiedniego zainteresowania się sytuacją domu rodzinnego należy występować z wnioskami do Sądu Rodzinnego. Koniecznym jest utrzymywanie systematycznych kontaktów z rodzicami uczniów, aktywizowanie "Trójek klasowych", konsekwentne rozstrzyganie problemów. Nie bez znaczenia będzie również zastosowanie w procesie wychowawczym własnej samodyscypliny i swoistego " wzoru postępowania" w stosunku do uczniów. Pamiętać należy, że nauczyciele są bacznie obserwowani przez uczniów i również oceniani. Dodatkowym orężem wspomagającym szkołę w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego jest dobra atmosfera w gronie, która powinna dawać mu dodatkowe argumenty do realizacji celów.
W działalności opiekuńczej liczyć się należy z utrzymywaniem się trudnej sytuacji materialnej naszych uczniów, szczególnie w najbliższych dwóch, trzech latach. Stąd koniecznym jest kontynuowanie działań zmierzających do:
 1. wyrównywania szans edukacyjnych, szczególnie poprzez sport,
 2. kontynuowanie wydawania bezpłatnych obiadów dla dzieci z rodzin niskosytuowanych,
 3. udzielanie zapomóg finansowych głownie w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa w życiu klasy i szkoły - organizowania akcji charytatywnych,
 4. dalszej współpracy z RR i Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej i z instytucjami wspierającymi szkołę,
 5. pozyskiwania środków pozabudżetowych na pomoc materialną i rzeczową dla uczniów,
 • W ramach działalności wychowawczo - opiekuńczej kontynuowane będą:
  1. wycieczki krajowe i zagraniczne,
  2. Zielone szkoły, kolonie i obozy. Aby w lepszy sposób zintegrować proces lekcyjny i wychowawczy wycieczki szkolne odbywać się będą tylko w miesiącach IX - X i IV - V.
  3. zajęcia na basenie,
  4. lekcje muzealne, teatralne,
  5. realizacja programu Instytutu Goethego ' EUROKLASA"
  6. współpraca z instytucjami kulturalnymi,

  Ważnym działaniem, które należy kontynuować, a być może wzmocnić, będzie udzielanie pomocy uczniom z rodzin niskosytuowanych. Pomoc, głównie ze środków pozabudżetowych, udzielana będzie w zakresie:

 1. udzielania obiadów bezpłatnych,
 2. pokrywanie kosztów udziału w zajęciach na basenie,
 3. pokrywanie kosztów zakupu podręczników,
 4. dofinansowanie do wycieczek i Zielonych szkół,
 5. zapomóg finansowych dla uczniów,

IV. PODSUMOWANIE

Niniejszy koncepcja jest dokumentem, który stanowi podstawę do realizacji zadań na najbliższe lata. Jest równocześnie otwarta na dokonywanie poprawek i zmian wynikających z pracy szkoły przez poszczególne lata, zmieniającą się sytuację prawną w oświacie,
a przede wszystkim z uwagi na wnioski i spostrzeżenia nauczycieli uczących w szkole. Dyrektor szkoły oceniając prace szkoły podsumowującą rok szkolny winien odnosić się do zapisów niniejszego dokumentu. Jego ewaluacja winna mieć charakter realny, tj. możliwy do zrealizowania w konkretnej sytuacji. Za funkcjonowanie i realizację zadań odpowiada dyrektor szkoły. Niemniej poprzez swoich zastępców, a przede wszystkim nauczycieli winien stymulować podejmowanie konkretnych działań. Wskazane jest i nieodzowne, aby nauczyciele angażowali się w realizację określonych zadań. Nie będzie możliwe ich osiągnięcie bez ich aktywnego działania. Otwartość koncepcji ma również i ten dodatkowy walor, że nauczyciele mogą zgłaszać do realizacji swoje wnioski. Obejmuje ona lata 2006 - 2011. Realizacja poszczególnych zadań będzie miała różny rytm. Trudno dzisiaj dokładnie przewidzieć terminy remontów, gdyż uzależnione jest to od sytuacji finansowej samorządu. Optymalnym rozwiązaniem byłoby zakończenie w/w prac remontowych do końca 2008 roku. W przypadku działań dydaktyczno - wychowawczych termin wdrożenia nowych zadań przewiduje się do końca 2007 roku, pozostałe zaś systematycznie od 1.09.2006 roku.
Ewaluacja następować będzie corocznie, na zakończenie roku szkolnego i przedstawiana Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.

 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.