DSC00691W dniach 16.04.2015 – 19.04.2015 r przebywała w Tarnowie młodzież wraz z opiekunami uczestnicząc w XVII Miedzynarodowym I XX Ogólnopolskim Konkursie Recyatatorskim. Głównymi organizatorami Konkursów było  Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej, które jest Partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu Edukacji oraz Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie. Patronat nad konkursami będąc również jego głownymi sponsorami byli:

 1. Prezydenta Miasta Tarnowa
 2. Grupa AZOTY SA

Wśród grona „Przyjaciół Konkursu”, oraz sponsorów wymienić należy:

 1. Centrum Sztuki Mościce,
 2. Radę Rodziców w Tarnowie.
 3. Hotel Cristal Park w Tarnowie
 4. WIPLAST Sp. z oo

Dzieki ich przychylności i pomocy Konkurs ten mógł się odbyć, przyniosząc wiele emocji i wrażeń uczestnikom i ich opiekunom.
W Konkursie uczestniczyło prawie 50 recytatorów i 25 opiekunów z Polski, oraz sąsiednich krajów.
Młodzież zagraniczna reprezentowała 6 instytucji oświatowych z Ukrainy, Czech i Węgier w tym:

 1. Zwiazek Polaków na Ukrainie - obwód w Żytomierzu,
 2. Związek Polaków na Ukrainie – miasto Żytomierz,
 3. Szkołę Polskią w Hnojniku ( Czechy),
 4. Ogólokrajową Szkołę Polską w Shekesfehervar ( Węgry),
 5. Szkołę im. Dozsa Gyorgy w Veszprem(Węgry),
 6. Szkołę Katolicką im. Szilagy w Veszprem (Węgry)

W części ogónopolskiej recytatorzy reprezentowali miasto Tarnów i region tarnowski oraz szereg miast z Polski, w tym m. in.: Wrocław, Wałbrzych, Stalową Wolę, Rzeszów.
W ramach wolontariatu pomoc przy organizacji konkursu sprawowało 10 uczniów Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie.
Uczestnicy wraz z opiekunami po przyjeździe do Tarnowa zostali zakwaterowani w hotelu Cristal Park. Młodzież przebywała w Tarnowie do dnia 19 kwietnia 2015 r. W dniu 17.04.2015 roku została dla nich zorganizowana wycieczka do Krakowa. W trakcie wycieczki mogli zapoznać się z pięknem architektury Krakowa jego zabytkami, poznać ciekawe informacje o tym mieście. Podczas pobytu w Tarnowie oprócz udziału w Konkursie uczniowie mieli możliwość zwiedzić nasze piękne miasto, zabytki architektoniczne i kulturowe, odwiedzić szkołę, a przede wszystkim spotkać się z rówieśnikami z Polski. W dniu 16 i  17.04.2015 r uczniowie przebywali na zajęciach szkolnych w tutejszej szkole, uczestnicząc w zajęciach warsztatowych, których tematyką była interpretacja poezji w literaturze, muzyce, plastyce. Był czas na rozmowy o edukacji w Polsce i za granicą,  problemach młodzieży polskiej i innych krajów, w tym o sytuacji na Ukrainie.  Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych odbył spotkanie z opiekunami, w tym z Panią Wiktorią Laskowska – Szczur, Prezesem Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, w trakcie którego uzgodniono warunki dalszej współpracy. W trakcie spotkania z opiekunami omówiono zakres dalszej współpracy zagranicznej, w tym w zakresie dalszego uczestnictwa w imprezie i kształcenia nawyku obcowania z poezja polską. Określono zakres współpracy na najbliższy rok, w tym wymianę nauczycieli i uczniów, udział we wspólnych projektach. Same recytacje odbywały się w ciągu dwóch dni – cz. międzynarodowa w dn. 17.04.2015 r w Zespole Szkół Sportowych w Tarnowie  natomiast cz. ogólnopolska i koncert laureatów obu części w dniu 18.04.2015 roku w Dworku Modrzewiowym Hotelu Cristal Park.  Jurorzy podkreślali wysoki poziom recytacji, różnorodny repertuar, nie zawsze jednak dający możliwość właściwej interpretacji przez uczniów.  Podkreślić jednak należy, że wartością samą w sobie jest obcowanie z poezją, kultywowanie mowy i kultury polskiej  poza granicami kraju - stwierdza jury.
Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Tarnowa, oraz Grupa AZOTY SA. Grupa przybyłych recytatorów spoza Polski prezentowało utwory polskich poetów. Szczególnym powodzeniem cieszyły się wiersze Wisławy Szymborskiej, Juliana Tuwima. Jury w którym zasiadały polonistki szkół tarnowskich - panie Anna Krakowska, Ewa Drelicharz oraz aktorzy tarnowskiego teatru: Piotr Chudziak i  Kamil Urban po wysłuchaniu wszystkich uczestników wyłoniło laureatów.

 1. Recytatorzy zagraniczni:
  1. Grand Prix:
   Dominik Oborny - Szkoła Podstawowa w Hnojniku ( Czechy)
  2. Wyróżnienia równorzędne:
   • Karina Vigiviska - Żytomierski Obwód Związku Polaków na Ukrainie;
   • Krasnoperova Anna-Mariya - Związek Polaków na Ukrainie - miasto Żytomierz;
   • Johanna Verӧ - Ogólnokrajowa Szkoła Polska w Székesfehérvár (Węgry)
   • Abel Halasz - Szkoła im. Dózsa György Veszprém (Węgry)
 2. Recytatorzy z Polski –decyzja jury przyznająca:

  Kategoria szkoły podstawowe:
  I miejsce - Kacper Rokosz - SP w Łętowicach
  II miejsce - Kacper Goc - SP nr 12 w Stalowej Woli
  III miejsce - Julia Gałat - SP nr 12 w Stalowej Woli

  Kategoria gimnazja:
  I miejsce - Marta Horyza -  Szkoła Muzyczna Wrocław
  II miejsce - Alicja Pieniążek - Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli
  III miejsce - Eliza Bilska - Gimnazjum nr 10 w Tarnowie

Jako impreza towarzysząca odbył się również konkurs plastyczny, w którym prezentowane były prace wykonane przez uczniów. Ich tematyka wiązała się z interpretacja poezji i zostały wykonane podczas pobytu w ZSSportowych. Na zakończenie konkursów uczestnicy reprezentujący poszczególne kraje uczestniczyli w pokazie i koncercie muzycznym. W trakcie kilkudziesięciu minut zaprezentowano dorobek kulturowy narodów: węgierskiego, ukraińskiego i polskiego. Znalazły się tam elementy taneczne, wokalne. Ich końcowe przygotowanie odbyło się w dniu 18.04.2015 roku w trakcie zajęć warsztatowych w ZSSportowych. Całość koncertu zakończyła się wspólnym, międzynarodowym odśpiewaniem utworu: „Hej sokoły…”

Wszyscy uczestnicy Konkursu, oraz opiekunowie otrzymali dyplomy, oraz upominki w postaci, koszulek, gadżetów ( latarki, kalkulatory, długopisy) oraz albumy i pamiątki z Tarnowa. Organizatorzy bowiem doszli do wniosku że przyjazd z bardzo odległych miejscowości, udział w Konkursie, a przede wszystkim kultywowanie mowy polskiej  nie może być „skwitowane” jedynie dyplomem.  Nagrodzeni i wyróżnieni recytatorzy oraz placówki otrzymali tablety oraz sprzęt audio w postaci wież stereofonicznych, odtwarzaczy DVD.

W dniu 18.04.2015 roku w godzinach wieczornych odbyło się spotkanie opiekunów z organizatorami na którym wymieniono wnioski wynikające z pobytu w Tarnowie. Przygotowano dla n-li opiekunów materiały i  pozycje literackie, które mogą zostać wykorzystane podczas recytacji w następnych edycjach konkursu. 

Galerie zdjęć:
http://www.tarnow.pl/Galeria/Galeria-Kultura/Galeria-Kultura-2015/XVII-Miedzynarodowy-i-XX-Ogolnopolski-Konkurs-Recytatorski
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/xx-miedzynarodowy-konkurs-recytatorski-w-tarnowie-zdjecia,3353852,galop,t,id,tm.html
http://www.tarnowianin.com/n/kultura/9779/miedzynarodowy-konkurs-recytatorski--zdjecia

Tarnów, 20.04.2015

DSC00014
DSC00014 DSC00014
DSC00077
DSC00077 DSC00077
DSC00084
DSC00084 DSC00084
DSC00180
DSC00180 DSC00180
DSC00194
DSC00194 DSC00194
DSC00267
DSC00267 DSC00267
DSC00270
DSC00270 DSC00270
DSC00283
DSC00283 DSC00283
DSC00291
DSC00291 DSC00291
DSC00302
DSC00302 DSC00302
DSC00324
DSC00324 DSC00324
DSC00344
DSC00344 DSC00344
DSC00353
DSC00353 DSC00353
DSC00363
DSC00363 DSC00363
DSC00408
DSC00408 DSC00408
DSC00425
DSC00425 DSC00425
DSC00480
DSC00480 DSC00480
DSC00484
DSC00484 DSC00484
DSC00490
DSC00490 DSC00490
DSC00511
DSC00511 DSC00511
DSC00570
DSC00570 DSC00570
DSC00580
DSC00580 DSC00580
DSC00591
DSC00591 DSC00591
DSC00593
DSC00593 DSC00593
DSC00624
DSC00624 DSC00624
DSC00655
DSC00655 DSC00655
DSC00691
DSC00691 DSC00691
DSC00699
DSC00699 DSC00699
DSC00706
DSC00706 DSC00706

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

 logo zks unia small         tarnowski uniwersytet pierwszego wieku obserwatorium

­