phoca thumb l dsc04793Zakończyły się zmagania uczestników XIV Międzynarodowego i XVII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.  Z ośrodków polonijnych, szkół i parafii polskich z Ukrainy, Węgier, Czech i Litwy przyjechało wraz z opiekunami 40 recytatorów. W ogólnopolskiej części konkursu wzięło udział 24 uczniów z Rzeszowa, Szczecina, Krakowa Wrocławia, Stalowej Woli, Siedlec, Dąbrowy Tarnowskiej, Tuchowa, Bruśnika, Zalasowej, Pleśnej, Wałbrzycha, Łętowic i Tarnowa.

Konkurs dostarczył uczestnikom i słuchaczom – miłośnikom poezji i recytacji wielu niezapomnianych wzruszeń. Trzyosobowe jury (Anna Krakowska, Halina Dorocka, Jolanta Janusz-Bogunia ) miało nie lada problem z wyłonieniem laureatów, gdyż wszyscy recytatorzy prezentowali bardzo wysoki poziom poetyckiej wypowiedzi. W Konkursie Międzynarodowym przyznano następujące nagrody:

 • Nagroda Główna - Janina Ilczyna (Parafia Złoczów, Ukraina)
 • Dwie Pierwsze Nagrody - Anna Bagińska (Parafia Romanów, Ukraina) i Aneta Julia Burzyńska (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, Litwa)
 • Nagroda Specjalna – Diana Omeryk (Parafia Brody, Ukraina)
 • 13 Wyróżnień: Alina Demczenko, Marta Koleśnicka, Orest Masnyk, Bohdan Wasylewski, Wiktor Remsza, Olga Pugacz – Ukraina, Justyna Bowgierd, Brygida Macel – Litwa, Alicja Ryłko – Czechy, Johana Vero, Weronika Krajewska, Judit Bognar, Levente Szildics – Węgry.

W Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim nagrody otrzymali:

 • I Miejsce - Marta Heryza (Wrocław)
 • II Miejsce - Weronika Krawczyk (Bruśnik)
 • III Miejsce - Nina Dudek (Kraków)
 • IV Miejsce  - Agata Łabno (Tarnów)
 • V Miejsce - Paweł Sanecki (Tarnów)
 • VI Miejsce - Karina Jurewicz (Stalowa Wola)
 • 9 Wyróżnień: Lena Czerniewska (Szczecin), Natalia Izdebska (Siedlce), Daniela Krawczyk (Dąbrowa Tarnowska), Szymon Czyż (Łętowice), Michał Trytek (Tarnów), Łukasz Wacławek (Rzeszów), Anna Radlińska (Tarnów), Joanna Drogoś (Pleśna), Radosław Bednarski (Wałbrzych).

Kilka dni pobytu w Tarnowie było doskonałą okazją do spotkania młodzieży polskiej z kraju i zagranicy. Uczestnicy zakwaterowani zostali w hotelu Cristal Park, przesłuchania konkursowe odbywały się w Mościckim Centrum Kultury oraz Dworku Modrzewiowym w Mościcach. Goście mieli okazję uczestniczyć w całodniowej wycieczce do Krakowa, zwiedzali także nasze miasto.  Na kolejne takie święto recytacji i poezji przyjdzie nam poczekać cały rok.


Regulamin Konkursu Recytatorskiego

Cele konkursu:

 1. Spopularyzowanie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum najcenniejszych utworów poezji polskiej.
 2. Kształtowanie nawyków częstego obcowania z poezją.
 3. Upowszechnianie sztuki recytatorskiej wśród młodzieży polskiej.

Udział w konkursie:

 1. Konkurs rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
  a) szkoły podstawowe – klasy IV – VI,
  b) szkoły gimnazjalne.
 2. Daną placówkę w konkursie rejonowym reprezentuje tylko dwóch przedstawicieli ( trzech ze szkół powyżej 600 uczniów).
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dopuszczenia ze swojej placówki po trzech przedstawicieli.
 4. Uczestnika obowiązuje pamięciowe opanowanie i wyrecytowanie w języku polskim dwóch dowolnych tekstów poetyckich, w czasie nie przekraczającym łącznie 5 minut.
 5. Wykonywana może być wyłącznie poezja polska.
 6. Jury nie będzie oceniało monodramu i poezji śpiewanej.
 7. Teksty winny być odpowiednio dobrane do wieku i możliwości interpretacyjnych wykonawcy.
 8. Prezentowane utwory powinny być opublikowane w książkach lub prasie literackiej

Kryteria oceny:

 1. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
 2. W swojej ocenie jury będzie się kierowało:
  • doborem repertuaru,
  • interpretacją utworu,
  • kulturą słowa,
  • ogólnym wyrazem artystycznym.

Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs odbędzie się w dniu 16 marca 2012 roku w Centrum Sztuki Mościce o godzinie 9:00.
 2. Uczestnicy wraz z opiekunami przybywają na eliminacje na własny koszt.
 3. Zgłoszenia reprezentantów dokonywać należy w terminie do dnia 13.03.2012 roku na adres:

  Zespół Szkół Sportowych
  im. Polskich Olimpijczyków
  33 – 101 Tarnów; ul. Zbylitowska 7
  tel./fax: 14/ 633 00 40; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="color: rgb(18, 18, 18);">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  na karcie zgłoszeń, wg wzoru znajdującego się na drugiej stronie.

 4. Laureaci konkursu otrzymuje dyplomy i nagrody rzeczowe.
 5. Laureaci 3 pierwszych miejsc z kategorii gimnazjum ( I, II, III miejsce), oraz zwycięzca w kategorii szkół podstawowych awansują jako reprezentanci regionu tarnowskiego do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się 24 marca 2012 roku (sobota).
 6. Organizatorzy nie będą osobno powiadamiać placówek o terminie eliminacji.

Informacja o przebiegu XIV Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego

dsc04362
dsc04362 dsc04362
dsc04364
dsc04364 dsc04364
dsc04398
dsc04398 dsc04398
dsc04413
dsc04413 dsc04413
dsc04416
dsc04416 dsc04416
dsc04472
dsc04472 dsc04472
dsc04492
dsc04492 dsc04492
dsc04494
dsc04494 dsc04494
dsc04496
dsc04496 dsc04496
dsc04505
dsc04505 dsc04505
dsc04513
dsc04513 dsc04513
dsc04517
dsc04517 dsc04517
dsc04522
dsc04522 dsc04522
dsc04524
dsc04524 dsc04524
dsc04529
dsc04529 dsc04529
dsc04541
dsc04541 dsc04541
dsc04544
dsc04544 dsc04544
dsc04573
dsc04573 dsc04573
dsc04611
dsc04611 dsc04611
dsc04634
dsc04634 dsc04634
dsc04665
dsc04665 dsc04665
dsc04671
dsc04671 dsc04671
dsc04676
dsc04676 dsc04676
dsc04690
dsc04690 dsc04690
dsc04709
dsc04709 dsc04709
dsc04749
dsc04749 dsc04749
dsc04752
dsc04752 dsc04752
dsc04753
dsc04753 dsc04753
dsc04754
dsc04754 dsc04754
dsc04764
dsc04764 dsc04764
dsc04765
dsc04765 dsc04765
dsc04779
dsc04779 dsc04779
dsc04781
dsc04781 dsc04781
dsc04786
dsc04786 dsc04786
dsc04793
dsc04793 dsc04793
dsc04804
dsc04804 dsc04804
dsc04821
dsc04821 dsc04821
dsc04858
dsc04858 dsc04858
dsc04874
dsc04874 dsc04874
dsc04890
dsc04890 dsc04890
                  

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

 logo zks unia small         tarnowski uniwersytet pierwszego wieku obserwatorium

­