konkurs_30.jpgOrganizatorami Konkursów było  Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej oraz Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie. Patronat nad Konkursami - będąc również ich głównymi sponsorami - objęli: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Miasta Tarnowa i Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.

W Konkursie uczestniczyło 35 recytatorów i 18 opiekunów spoza Polski oraz 27 recytatorów z terenu naszego kraju. Młodzież zagraniczna reprezentowała 13 ośrodków polskich:  z Litwy (Gimnazjum im. JP II z Wilna i Parafię Polską z Wilna), z Ukrainy (Szkołę z Białej Cerkwi, Dom Polski z Żytomierza, Parafie Polskie z Romanowa, Brodów, Korsowa, Złoczowa, Szkoły w Strzelczyskach, Myślatyczach), z Czech ze Szkoły Polskiej w Hnojniku, z Węgier (Ogólokrajową Szkołę Polską w Budapeszcie i Szkołę im. Dozsa Gyorgy w Veszprem), z Austrii Szkołę przy Ambasadzie RP w Wiedniu. W ramach rekonesansu przebywała również delegacja Szkoły z Berlina Kepenick.

W części ogónopolskiej recytatorzy reprezentowali nasze miasto i region oraz szereg miast z Polski, w tym m. in. : Szczecin, Wałbrzych, Kraków, Stalową Wolę, Wodzisław Sląski, Włocławek.

Uczestnicy wraz z opiekunami przyjechali do Tarnowa w dniu 23 marca 2011. Podczas pobytu, oprócz udziału w Konkursie, uczniowie zwiedzali nasze piękne miasto, odwiedzili szkołę, a przede wszystkim spotykali się z rówieśnikami z Polski. Wzięli również udział w całodniowej wycieczce do Zakopanego.  Recytacje odbywały się w ciągu dwóch dni – eliminacje  25 marca,  natomiast koncert laureatów w dniu następnym w Dworku Modrzewiowym Hotelu Cristal Park – jako część finałowa Konkursu. Po części międzynarodowej wiersze prezentowali uczestnicy XVI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.  Jurorzy podkreślali wysoki poziom recytacji i trafny dobór poetyckiego repertuaru. Biorąc pod uwagę „profesjonalizm”  sceniczny  wyróżnili się uczniowie z Wilna, Budapesztu i Gnojnika. „Podkreślić jednak należy, że wartością samą w sobie jest obcowanie z poezją, kultywowanie mowy i kultury polskiej  poza granicami kraju „- stwierdziło jury.

Grupa  recytatorów  przybyłych z zagranicy prezentowała utwory polskich poetów. Szczególnym powodzeniem cieszyły się wiersze Wisławy Szymborskiej, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy,  ks. Jana Twardowskiego, Czesława Miłosza. Jury, w którym zasiadali Anna Krakowska, Halina Dorocka i Paweł Okraska po wysłuchaniu wszystkich uczestników wyłoniło laureatów.

Recytatorzy zagraniczni:

  1. Nagroda Główna - GRAND PRIX – Katarzyna Stanowska – Szkoła w Hnojniku,
  2. Wyróżnienia otrzymali przedstawiciele wszystkich uczestniczących szkół i placówek zagranicznych

Recytatorzy z Polski – niejednogłośna decyzja przyznała wyróżnienia n/w uczniom:

  1. Julia Nowakowska - Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu
  2. Dagmara Burnóg - Społeczne Gimnazjum Matematyczno - Przyrodnicze w Tarnowie
  3. Justyna Drąg - Gimnazjum Publiczne w  Niedomicach
  4. Alicja Radziszewska - Szkoła Podstawowa nr 5 w Wodzisławiu Śląskim
  5. Kacper Norek - Szkoła Podstawowa nr 19 w Wałbrzychu
  6. Justyna Sowa - Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej

Wszyscy uczestnicy Konkursu oraz opiekunowie otrzymali dyplomy,  upominki, albumy i pamiątki z Tarnowa. Nagrodzeni i wyróżnieni recytatorzy oraz placówki, które reprezentowali  otrzymali  cenny sprzęt audio-video ufundowany przez sponsorów.

Zobacz fotogalerię

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­