W dniach 19 – 20 marca 2010 nasza Szkoła była organizatorem XV Ogólnopolskiego i XII Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego im. Władysława Broniewskiego. Jak co roku cieszył się on dużym zainteresowaniem uczniów, którzy przybyli również spoza Tarnowa oraz z zagranicy. W kategorii ogólnopolskiej w szranki poetyckiej rywalizacji stanęło 25 młodych miłośników poezji. Z polskich szkół, parafii i domów kultury z Ukrainy, Węgier, Czech, Litwy i Rosji wiersze recytowało 27 uczestników. Każdy z nich zaprezentował dwa dowolnie wybrane wiersze. Szczególne wzruszenie i aplauz zyskiwały piękną polszczyzną deklamowane recytacje dzieci i młodzieży mieszkającej poza Polską. Ich przyjazd do „Ojczyzny języka”, kontakt z rówieśnikami, możliwość bycia wśród „rodaków koła” stanowił ważne przeżycie. Goście mieli okazję zwiedzić nasze miasto, Zamek w Dębnie, polskie Lourdes w Porąbce Uszewskiej.
Słowa uznania należą się opiekunom gości; nauczycielom, księżom, siostrom zakonnym, którzy pracują w polskich środowiskach na obczyźnie. Niektórzy towarzyszą Konkursowi niemal „od zawsze”. To dzięki ich zaangażowaniu w kultywowanie polskości może ona tak pięknie owocować.
Jury Konkursu miało nie lada problem z wyłonieniem laureatów. Wszystkie recytacje spotkały się z wysokim uznaniem i oceną. Dlatego też każdy z uczestników wyjeżdżał z Tarnowa wyróżniony dyplomem i niejednokrotnie cenną nagrodą rzeczową. Te ostatnie wręczał z niekłamaną satysfakcją – przysłuchujący się deklamacjom – pan Prezydent Tarnowa.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­