W dniach 21.03.2012 – 25.05.2012 r przebywała w Tarnowie młodzież wraz z opiekunami uczestnicząc w XIV Miedzynarodowym Konkursie Recyatatorskim. Głównymi organizatorami Konkursów było  Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej, oraz Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie. Patronat nad konkursami będąc również jego głownymi sponsorami byli:

 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Prezydenta Miasta Tarnowa
 3. Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach SA

Wśród grona „Przyjaciół Konkursu”, oraz sponsorów wymienić należy:

 1. Centrum Sztuki Mościce,
 2. PGNiG w Tarnowie,
 3. MPEC w Tarnowie,
 4. Radę Rodziców w Tarnowie.
 5. Hotel Cristal Park w Tarnowie

Dzieki ich przychylności i pomocy Konkurs ten mógł się odbyć, przyniósł wiele emocji i wrazeń uczestnikom i ich opiekunom.
W Konkursie uczestniczyło 40 recytatorów i 20 opiekunów spoza Polski, oraz 24 recytatorów z terenu naszego kraju.
Młodzież zagraniczna reprezentowała 13 ośrodki polskie:

 1. z Litwy
  1. Gimnazjum im. JP II z Wilna
  2. Parafię Polską z Wilna
 2. z Ukrainy:
  1. Szkołę z Białej Cerkwi
  2. Zwiazek Polaków w Żytomierzu,
  3. Parafie Polskie z Romanowa, Brodów, Złoczowa
  4. Szkoły w Strzelczyskach,
 3. z Czech ze szkoły polskiej w Hnojniku
 4. z Węgier
  1. Ogólokrajową Szkołe Polską w Shekesfehervar
  2. Ogólokrajową Szkołe Polską w Csor
  3. Szkołę im. Dozsa Gyorgy w Veszprem
  4. Szkołę Katolicką w Veszprem

W części ogónopolskiej recytatorzy reprezentowali nasze miasto i region oraz szereg miast z Polski, w tym m. in. : Szczecin, Wałbrzych, Kraków, Stalową Wolę, Wrocław, Rzeszów, Siedlce.

W ramach wolontariatu pomoc przy organizacji konkursu sprawowało 10 uczniów Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie.

Uczestnicy wraz z opiekunami przyjechali do Tarnowa w dniu 21 marca 2012 roku i zostali zakwaterowani w hotelu Cristal Park. Młodzież przebywała w Tarnowie do dnia 25 marca 2012 r. W dniu 22.03.2012 roku została dla nich zorganizowana całodniowa wycieczka do Krakowa. W trakcie wycieczki mogli zapoznać się z pięknem architektury Krakowa jego zabytkami, poznać ciekawe informacje o tym mieście. Podczas pobytu w Tarnowie oprócz udziału w Konkursie uczniowie mieli możliwość zwiedzić nasze piękne miasto, zabytki architektoniczne i kulturowe zgromadzone w Ratuszu i Muzeum Narodowym w Tarnowie, odwiedzić szkołę, a przede wszystkim spotkać się z rówieśnikami z Polski Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych odbył spotkanie z Panią Wiktorią Laskowska – Szczur, Prezesem Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, w trakcie którego uzgodniono warunki dalszej współpracy. Strony ustaliły m. in. że od 2013 roku Związek będzie organizował eliminacje do Konkursu w swoim Okręgu, a nagrodą będzie przyjazd do Tarnowa. Opiekunowie odbyli spotkanie poświęcone dalszej współpracy zagranicznej, w tym w zakresie dalszego uczestnictwa w imprezie i kształcenia nawyku obcowania z poezja polską. Określono zakres współpracy na najbliższy rok, w tym wymianę nauczycieli i uczniów, udział we wspólnych projektach. Druga grupa opiekunów, nauczycieli języka polskiego spotkała się z polonistami Zespołu Szkół Sportowych. Przeprowadzono spotkanie warsztatowe dotyczące zasad realizacji konkursów recytatorskich, wymieniono materiały metodyczne. Omówiono zasady doboru repertuaru dla uczniów mających startować w kolejnych edycjach Konkursu. Same recytacje odbywały się w ciągu dwóch dni – eliminacje w dn. 23.03.2012 r w Sali Centrum Sztuki Mościce (d. Mościckie Centrum Kultury)  natomiast koncert laureatów w dniu 24.03.2012 roku w Dworku Modrzewiowym Hotelu Cristal Park, jako część finałowa Konkursu. Po części międzynarodowej recytacje prezentowali uczestnicy XVII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.  Jurorzy podkreślali wysoki poziom recytacji, różnorodny repertuar, nie zawsze jednak dający możliwość właściwej interpretacji przez uczniów.  Zróżnicowanie poziomu wystąpiło w związku z różnicami w zakresie nauki tego języka w różnych krajach. Związane jest to również z charakterem placówek oświatowych, z których przyjechali uczestnicy. Zdecydowanie wyróżniali sie uczniowie z Brodów, Złoczowa, Żytomierza i Wilna. - Podkreślić jednak należy, że wartością samą w sobie jest obcowanie z poezją, kultywowanie mowy i kultury polskiej  poza granicami kraju - stwierdza jury.
Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Tarnowa dr inż. Ryszard Ścigała, oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie. Grupa przybyłych recytatorów spoza Polski prezentowało utwory polskich poetów. Szczególnym powodzeniem cieszyły się wiersze Wisławy Szymborskiej, Juliana Tuwima, ks. Twardowskiego, Czesława Miłosza. Jury w którym zasiadali Anna Krakowska, Halina Dorocka i Jolanta Janusz - Bogunia po wysłuchaniu wszystkich uczestników wyłoniło laureatów.

 1. Recytatorzy zagraniczni:
  1. Nagroda Główne:
   1. GRAND PRIX – Janina Ilczyna – Parafia w Złoczowie(Ukraina),
  2. Dwie równorzędne I nagrody:
   1. Anna Bagińska - Parafia Romanow (Ukraina)
   2. Aneta Julia Burzyńska - Gimnazjum w Wilnie
  3. Wyróżnienia otrzymali przedstawiciele wszystkich uczestniczących szkół i placówek zagranicznych:
   1. Alina Demczenko - Biała Cerkiew ( Ukraina)
   2. Marta Kolesnicka - Strzelczyska ( Ukraina)
   3. Wiktor Remsza - Romanow ( Ukraina)
   4. Bohdan Wasilewski - Brody ( Ukraina)
   5. Oleg Masnyk - Złoczów ( Ukraina)
   6. Olga Pugacz - Żytomierz ( Ukraina)
   7. Judit Bognar - Veszprem ( Węgry)
   8. Levente Szilzdies - Veszprem ( Węgry)
   9. Johana Vero - Szkesfehervar (Wegry)
   10. Weronika Krajewska - Csor (Węgry)
   11. Alicja Ryłko - Hnojnik ( Czechy)
   12. Justyna Bowgierd - Wilno ( Litwa)
   13. Brygida Macel - Wilno ( Litwa)

    Jury przyznało też dodatkowe nagrody z własnej inicjatywy. Otrzymali je:

   14. Anna Bagińska - Parafia Romanow (Ukraina)
   15. Diana Omeryk - Parafia w Brodach (Ukraina)
 2. Recytatorzy z Polski –decyzja jury przyznająca:
  1. Nagrody Głowne:
   1. I miejsce - Marta Heryza (Wrocław)
   2. II miejsce - Weronika Krawczyk ( Bruśnik)
   3. III miejsce - Nina Dudek ( Kraków)
   4. IV miejsce - Agata Łabno (Tarnów)
   5. V miejsce - Paweł Sanecki (Tarnów)
   6. VI miejsce - Karina Jurewicz (Stalowa Wola)
  2.  wyróżnienia n/w uczniom:
   1. Lena Cierzniewska (Szczecin)
   2. Natalia Izdebska (Siedlce)
   3. Daniela Krawczyk ( Dąbrowa Tarnowska)
   4. Szymon Czyż ( Łętowice)
   5. Michał Trytek (Tarnów)
   6. Łukasz Wacławski (Rzeszów)
   7. Anna Radlińska (Tarnów)
   8. Joanna Drogoś (Pleśna)
   9. Radosław Bednarski (Wałbrzych)

Wszyscy uczestnicy Konkursu, oraz opiekunowie otrzymali dyplomy, oraz upominki w postaci, koszulek, gadżetów ( kalkulatory, breloczki, latarki, organizery, długopisy) oraz albumy i pamiątki z Tarnowa. Organizatorzy bowiem doszli do wniosku że przyjazd z bardzo odległych miejscowości, udział w Konkursie, a przede wszystkim kultywowanie mowy polskiej nie może być „skwitowane” jedynie dyplomem. Nagrodzeni i wyróżnieni recytatorzy oraz placówki otrzymali sprzęt audio w postaci wież stereofonicznych, odtwarzaczy DVD lub zestawu kina domowego.

Po zakończeniu Konkursu wszyscy uczestnicy, opiekunowie, jury oraz zaproszeni gości wspólnie udali się na obiad. Wieczorem w dniu 24.03.2012 roku odbyło się spotkanie opiekunów z organizatorami na którym wymieniono wnioski wynikające z przeprowadzonego Konkursu. Omawiano błędy wynikające z recytacji, sposób doboru repertuaru. Przygotowano dla n-li opiekunów materiały i pozycje literackie, które mogą zostać wykorzystane podczas recytacji w następnych edycjach konkursu.

Tarnów, 28.03.2012

Protokół pokonkursowy

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­