2018

Od 1 września 2017 do 31maja 2018 roku wybrani uczniowie klas młodszych - z 1a, 2a i 3a  - uczestniczyli w projekcie „ Obserwatorium Ekonomiczne Uczniów Tarnowskich Szkół  Podstawowych” współfinansowanym przez Narodowy Bank Polski i pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Tarnowa. Opiekunami realizowanego projektu były wychowawczynie tych klas: pani Marta Kamykowska, pani Iwona Wojnarowicz i pani Maria Strejczek.

INFORMACJA O PRZEBIEGU XIX MIEDZYNARODOWEJ AKADEMII POEZJI TARNÓW 2018 rok oraz XX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

W dniach 9.05.2018 – 13.05.2018 r przebywała w Tarnowie młodzież wraz z opiekunami uczestnicząc w XIX Miedzynarodowej „AKADEMII POLSKIEJ POEZJI -  Tarnów 2018”. Głównymi organizatorami Konkursów było  Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej oraz Szkoła podstawowa nr 20 im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie. Projekt realizowany był jako zadanie zlecone przez Senat RP w ramach opieki nad Polonią w 2018 w zakresie edukacji. Patronat nad konkursem udzielając równoczesnie wsparcie finasowego był Prezydent Miasta Tarnowa Pan Roman Ciepiela.

26 kwietnia - w związku z tegoroczną 100 rocznicą Odzyskania  Niepodległości - zorganizowany został w naszej szkole konkurs recytatorski POLSKA – MOJA OJCZYZNA. Udział w nim wzięli przedstawiciele wszystkich klas młodszych oraz dzieci z Przedszkola nr 35. Pomimo dość trudnego tematu, najmłodsi, odświętnie ubrani ,dumnie wygłaszali patriotyczne teksty. Całość była prowadzona przez uczennicę gimnazjum Gabrielę Pałach. Podczas obrad jury, dzieci słuchały pieśni patriotycznych w wykonaniu klasy 3b, oraz podziwiały pląsy swoich kolegów i koleżanek z klasy 3c w krakowiaku. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni pamiątkowymi książkami. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodkości.

Od 1 czerwca 2017 do 30 kwietnia 2018 roku grupa  16 uczniów z klasy 7a i 7b uczestniczyła w projekcie na  „ Najciekawszą Grę Ekonomiczną ” - realizowanym podczas trwania „Tarnowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego Pierwszego Wieku” (współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski i pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Tarnowa).

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

 logo zks unia small         tarnowski uniwersytet pierwszego wieku obserwatorium

­