OHP 2016 indTarnów, 23 maja 2016 r. Po raz dwunasty Zespół Szkół Sportowych jest współorganizatorem „ Dnia Sportu ” w ramach XII Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży Niepełnosprawnej pod hasłem „ Europa bez granic ”. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przygotowali dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz o lekkim upośledzeniu umysłowym z Ukrainy, Węgier, Słowacji, Białorusi, Polski szereg konkurencji o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Sami służyliśmy pomocą będąc sędziami i opiekunami dla wszystkich  grup zdobywających tytuły mistrza zręczności, koszykówki, tenisa, piłki ręcznej itd.

Od kilku lat w przeprowadzaniu konkurencji sportowych pomagają nam uczniowie i nauczyciele SP 15 Tarnów. Spontaniczna radość, uśmiech, zadowolenie, czyste - sportowe zaangażowanie w uzyskiwaniu jak najlepszych wyników było najcenniejszym podziękowaniem dla uczniów naszego gimnazjum za ich pomoc w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy. Patronat Honorowy nad spartakiadą objęli: Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie Marek Surmacz, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. Do zobaczenia za rok

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­