20160426 10081226 kwietnia odbył się już XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”. Wzięły w nich udział zuchy z 9 gromad zuchowych i zaprzyjaźniona drużyna harcerska NS. Około 220 uczestników z instruktorami, opiekunami i przewodnikami turystycznymi PTTK wyruszyli z Paleśnicy do Jamnej – miejscowości na pogórzu Rożnowsko-Ciężkowickim do miejsc związanych z bitwą batalionu partyzanckiego „Barbara” i pacyfikacją wsi Jamna. Pod pomnikiem odbyła się uroczysta zbiórka i apel poległych. Krótką modlitwę zuchową za poległych w kościółku poprowadził ks. Piotr Gawełda.

Po apelu grupy z przewodnikami zwiedzały muzeum w podziemiach kościoła, Kaplicę Męczeństwa i pobliski ośrodek oazowy. W drodze do bacówki zuchy uczestniczyły w grze terenowej, wykonując zadania przygotowane przez harcerki min. Uczennicę naszej szkoły Dominikę Pancerz. W bacówce korzystając z pięknej pogody, zuchy uczestniczyły w zabawach integracyjnych. Na zakończenie każda gromada otrzymała pamiątkowy dyplom, plakietki rajdowe i piękne albumy książkowe ufundowane przez przewodnika PTTK Stanisława Kornasia. Organizatorem rajdu była phm. Lucyna Szepielak-Wiatr z Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie, we współpracy z instruktorami Iwoną Wojnarowicz i Marią Strejczek.
Celem tych rajdów jest kultywowanie tradycji i pamięci o tych, którzy poświęcili swoje życie służbie dla Ojczyzny w różnych okresach historii, jak również poznawanie walorów turystycznych i rekreacyjnych naszego regionu.
Rajd „Bramy Pamięci” jest również inauguracją wiosennych działań rajdowo-biwakowych Hufca Tarnów. Tego rodzaju formy aktywności są wspaniałą okazją realizacji podstawowych celów wychowawczych i poznawczych, a jednocześnie stanowią atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu przez dzieci w wieku zuchowym. Uczą szacunku do symboli narodowych, pogłębiają wiedzę historyczną, uczą prawidłowego zachowania się na szlaku turystycznym, obcowania z przyrodą i jej ochrony.

XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”
XI Rajd Zuchowy...
XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci” XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

 logo zks unia small         tarnowski uniwersytet pierwszego wieku obserwatorium

­