20160426 10081226 kwietnia odbył się już XI Rajd Zuchowy „Bramy Pamięci”. Wzięły w nich udział zuchy z 9 gromad zuchowych i zaprzyjaźniona drużyna harcerska NS. Około 220 uczestników z instruktorami, opiekunami i przewodnikami turystycznymi PTTK wyruszyli z Paleśnicy do Jamnej – miejscowości na pogórzu Rożnowsko-Ciężkowickim do miejsc związanych z bitwą batalionu partyzanckiego „Barbara” i pacyfikacją wsi Jamna. Pod pomnikiem odbyła się uroczysta zbiórka i apel poległych. Krótką modlitwę zuchową za poległych w kościółku poprowadził ks. Piotr Gawełda.

Po apelu grupy z przewodnikami zwiedzały muzeum w podziemiach kościoła, Kaplicę Męczeństwa i pobliski ośrodek oazowy. W drodze do bacówki zuchy uczestniczyły w grze terenowej, wykonując zadania przygotowane przez harcerki min. Uczennicę naszej szkoły Dominikę Pancerz. W bacówce korzystając z pięknej pogody, zuchy uczestniczyły w zabawach integracyjnych. Na zakończenie każda gromada otrzymała pamiątkowy dyplom, plakietki rajdowe i piękne albumy książkowe ufundowane przez przewodnika PTTK Stanisława Kornasia. Organizatorem rajdu była phm. Lucyna Szepielak-Wiatr z Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie, we współpracy z instruktorami Iwoną Wojnarowicz i Marią Strejczek.
Celem tych rajdów jest kultywowanie tradycji i pamięci o tych, którzy poświęcili swoje życie służbie dla Ojczyzny w różnych okresach historii, jak również poznawanie walorów turystycznych i rekreacyjnych naszego regionu.
Rajd „Bramy Pamięci” jest również inauguracją wiosennych działań rajdowo-biwakowych Hufca Tarnów. Tego rodzaju formy aktywności są wspaniałą okazją realizacji podstawowych celów wychowawczych i poznawczych, a jednocześnie stanowią atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu przez dzieci w wieku zuchowym. Uczą szacunku do symboli narodowych, pogłębiają wiedzę historyczną, uczą prawidłowego zachowania się na szlaku turystycznym, obcowania z przyrodą i jej ochrony.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­