24 imeniny zucha29 lutegoto dzień wyjątkowy – najmłodsi członkowie ZHP obchodzą imieniny. W tym dniu wszystkie zuchy naszej szkoły uczestniczyły w Szkole Podstawowej nr 14 w Krzyżu w warsztatach ZUCH – RATOWNIK, które poprowadzili druhny i druhowie z Harcerskiego Klubu Ratowniczego. Była to kolejna okazja do wspólnego spotkania zuchów z naszego miasta, zdobycia pożytecznych umiejętności i zachowań i jak zawsze wesołej zabawy. Tę wyjątkową zbiórkę rozpoczęliśmy nauką piosenki pt. „Imieniny zucha”, później w grupach rozpoczęła się gra terenowa, gdzie na 8 punktach uczestnicy mogli poznać praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy i zachowania w sytuacjach zagrożenia. Na zakończenie odbyły się ćwiczenia praktyczne na fantomach, a gospodarze obdarowali nas słodyczami i pamiątkowymi dyplomami.

 

Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha
Imieniny Zucha
Imieniny Zucha Imieniny Zucha

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

 logo zks unia small         tarnowski uniwersytet pierwszego wieku obserwatorium

­