24 imeniny zucha29 lutegoto dzień wyjątkowy – najmłodsi członkowie ZHP obchodzą imieniny. W tym dniu wszystkie zuchy naszej szkoły uczestniczyły w Szkole Podstawowej nr 14 w Krzyżu w warsztatach ZUCH – RATOWNIK, które poprowadzili druhny i druhowie z Harcerskiego Klubu Ratowniczego. Była to kolejna okazja do wspólnego spotkania zuchów z naszego miasta, zdobycia pożytecznych umiejętności i zachowań i jak zawsze wesołej zabawy. Tę wyjątkową zbiórkę rozpoczęliśmy nauką piosenki pt. „Imieniny zucha”, później w grupach rozpoczęła się gra terenowa, gdzie na 8 punktach uczestnicy mogli poznać praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy i zachowania w sytuacjach zagrożenia. Na zakończenie odbyły się ćwiczenia praktyczne na fantomach, a gospodarze obdarowali nas słodyczami i pamiątkowymi dyplomami.

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­