IMG 7990Dnia 11.02.2016 miał miejsce organizowany już po raz czwarty w naszej szkole Dzień Europejski pod hasłem ,,Nasza Piękna Europa’’. Uczniowie klas 4 - 6 szkoły podstawowej prezentowali stolice europejskich krajów: ich historię, kulturę, sztukę, tradycję oraz atrakcje turystyczne. Była to również szansa pokazania publiczności swoich umiejętności językowych i aktorskich. Organizatorzy kładli nacisk na przybliżenie uczniom różnorodności kultury europejskiej, jak również na stosowanie języka angielskiego w żywy, autentyczny i praktyczny sposób, poprzez scenki sytuacyjne. Jury wytypowało następujących zwycięzców: I miejsce - klasa 5C,  II miejsce - klasa 5B, III miejsce - klasa 6C i IV miejsce – klasa 5A. Uczniowie entuzjastycznie podeszli do przedsięwzięcia - wykazali się pomysłowością i umiejętnością pracy w zespole.

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­