dsc009503 maja 2015 odbyły się w Tarnowie uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja. Wziął w nich udział Poczet Sztandarowy naszej Szkoły. Kiedy przed 224 laty Sejm Czteroletni uchwalał sławną Konstytucję, Tarnów był już od dwóch dziesięcioleci pod zaborem austriackim. Rzeczpospolita istniała jeszcze tylko 4 lata. Konstytucja, chociaż unicestwiona zmową trzech mocarstw, przetrwała w sercach Polaków, przez półtora wieku zaborów napawała dumą z wielkiego dzieła światłych obywateli, wskazywała kierunek działań niepodległościowych sześciu pokoleniom „zrodzonym w niewoli". Dawała nadzieję „że jeszcze Polska nie zginęła".

29 kwietnia w sali teatralnej gimnazjaliści obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą Konstytucji 3 Maja i 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej, przygotowaną pod opieką Katarzyny Kobylarz. Prezentacja ilustrowana była poezją patriotyczną w recytacji ucznia klasy 6 b Filipa Kubali. Podczas tej szczególnej lekcji historii młodzież dowiedziała się, jakie było znaczenie Ustawy Rządowej z 1791 roku dla narodu na przestrzeni dwóch wieków. W nawiązaniu do 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej, uczestnicy spotkania przywołali pamięć 6 milionów obywateli Odrodzonej Rzeczypospolitej, którzy stracili życie w latach 1939 – 1945.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­