100 9138W dniu 29 stycznia 2015r w Zespole Szkół Sportowych w Tarnowie odbył się VII Przegląd Kolęd i Pastorałek „Gore gwiazda Jezusowi”. Impreza miała na celu rozbudzenie śpiewu kolędowego, pogłębianie wiedzy o tradycjach i zwyczajach obecnych w naszej kulturze narodowej i chrześcijańskiej, jak również uwrażliwienie dzieci na piękno tych tradycji.

Przegląd odbywał się w dwóch kategoriach, w następujących grupach wiekowych:

Przedszkola – 5,6-latki:

  • Kategoria I – soliści  
  • Kategoria II – zespoły   

Szkoły podstawowe – klasy I – III oraz Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze w Tarnowie i Zbylitowskiej Górze:

  • Kategoria I – soliści  
  • Kategoria II – zespoły 

W sumie radością kolędowania podzieliło się 32 dzieci z przedszkoli oraz 92 dzieci ze szkół podstawowych i ośrodków.

Młodych artystów oceniało Jury w składzie:

  • Pani Maria Pijewska – Kudas, instruktor teatralny,
  • Pani Katarzyna Sikora – muzykolog,
  • Ksiądz Janusz Krajewski – wikariusz parafii Najświętszej Maryi Panny w Mościcach,
  • Pan Andrzej Radzik – artysta muzyk z Mościc.

Członkowie komisji docenili muzykalność, warunki głosowe wykonawców, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny prezentowanych kolęd i pastorałek, a następnie wyłonili laureatów oraz wyróżnionych. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki, a zwycięzcom wręczono nagrody. Po pełnych emocji prezentacjach goście zostali zaproszeni na soczek i ciasteczka upieczone przez młodzież gimnazjalną z Zespołu Szkół Sportowych. Serdeczne podziękowania należą się opiekunom grup kolędniczych, którzy nie szczędząc sił i zaangażowania profesjonalnie przygotowali młodych wykonawców do występów. Przegląd Kolęd i Pastorałek „Gore gwiazda Jezusowi” zorganizowały nauczycielki z Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie Maria Gdowska, Marta Kamykowska, Maria Suwała i Anna Wójcik.

                                                                                    

         

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­