p123013422 lutego harcerze i skauci na całym świecie obchodzą święto przyjaźni — Dzień Myśli Braterskiej. To niezwykły dzień w harcerskim kalendarzu, ma on przypominać o podstawowym założeniu ruchu skautowego, jakim jest braterstwo wszystkich skautów świata. Nasze zuchy też wzięły udział w hufcowych obchodach w ZSB w Tarnowie. Wspólne spotkanie wszystkich zuchów rozpoczęło się od pracy w grupach – zajęcia plastyczne, lepienie z masy solnej, zabawy integracyjne z chustą i tańce z pokazem. Blok zuchowy zakończył się uroczystym apelem, gdzie gromady obdarowały się nawzajem przygotowanymi przez siebie prezentami, a instruktorzy otrzymali od Komendanta Hufca pamiątkowe książki.

dsc01035
dsc01035 dsc01035
dsc01038
dsc01038 dsc01038
dsc01040
dsc01040 dsc01040
dsc01041
dsc01041 dsc01041
dsc01042
dsc01042 dsc01042
dsc01044
dsc01044 dsc01044
dsc01049
dsc01049 dsc01049
dsc01053
dsc01053 dsc01053
p1230128
p1230128 p1230128
p1230129
p1230129 p1230129
p1230130
p1230130 p1230130
p1230131
p1230131 p1230131
p1230133
p1230133 p1230133
p1230134
p1230134 p1230134
p1230138
p1230138 p1230138
p1230139
p1230139 p1230139
p1230141
p1230141 p1230141
p1230142
p1230142 p1230142
p1230143
p1230143 p1230143
p1230145
p1230145 p1230145
p1230146
p1230146 p1230146
p1230148
p1230148 p1230148
p1230149
p1230149 p1230149
p1230150
p1230150 p1230150
p1230151
p1230151 p1230151
p1230152
p1230152 p1230152
p1230154
p1230154 p1230154
p1230155
p1230155 p1230155
p1230156
p1230156 p1230156
 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

 logo zks unia small         tarnowski uniwersytet pierwszego wieku obserwatorium

­