p123013422 lutego harcerze i skauci na całym świecie obchodzą święto przyjaźni — Dzień Myśli Braterskiej. To niezwykły dzień w harcerskim kalendarzu, ma on przypominać o podstawowym założeniu ruchu skautowego, jakim jest braterstwo wszystkich skautów świata. Nasze zuchy też wzięły udział w hufcowych obchodach w ZSB w Tarnowie. Wspólne spotkanie wszystkich zuchów rozpoczęło się od pracy w grupach – zajęcia plastyczne, lepienie z masy solnej, zabawy integracyjne z chustą i tańce z pokazem. Blok zuchowy zakończył się uroczystym apelem, gdzie gromady obdarowały się nawzajem przygotowanymi przez siebie prezentami, a instruktorzy otrzymali od Komendanta Hufca pamiątkowe książki.

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­