DSC006444 marca 2015 roku, w przeddzień 75 rocznicy zbrodniczej decyzji władz ZSRR o wymordowaniu 22 tysięcy Polaków – jeńców wojennych, odbyła się w Sali Lustrzanej w Tarnowie konferencja historyczna. Wzięło w niej udział 13 gimnazjalistów naszego Zespołu, pasjonatów historii najnowszej. Szczególną uwagę zebranej młodzieży zwróciły wzruszające wspomnienia Pań: Stanisławy Wiatr – Partyki i Elżbiety Stepskiej – Kot, których ojcowie – policjanci II Rzeczypospolitej – jeńcy Ostaszkowa, zamordowani zostali w 1940 roku w Twerze (Kalinin) i pochowani w zbiorowych mogiłach Miednoje. One jako kilkuletnie dziewczynki przeżyły gehennę deportacji do Kazachstanu, by po wielu latach niewyobrażalnych cierpień powrócić do Ojczyzny. Konferencja przypomniała zebranym tragiczne losy Polaków na „Nieludzkiej Ziemi" i zbrodniczy charakter ideologii totalitarnych do jakich należał komunizm. Uświadomiła bezcenną wartość życia w wolnej, bezpiecznej i demokratycznej Polsce. Dopiero kilkadziesiąt lat po wojnie można było mówić prawdę o cierpieniach i zagładzie polskiej ludności Kresów Wschodnich, o Katyniu.

DSC00629 DSC00639 DSC00647

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­