dsc0032111 stycznia 2015 roku odbył się z udziałem 14 naszych wolontariuszy 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem graliśmy dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Ofiarną pracę zakończyło wielkie liczenie zebranych datków w świetlicy szkolnej. Na koncie Szkolnego Sztabu Orkiestry znalazła się kwota 2862,61 zł!

Gratulujemy wszystkim wolontariuszom oraz tym, którzy ich wspierali. Dziękujemy opiekunom Orkiestry: nauczycielom Renacie Bokwie, Lucynie Stawarz, Sławomirowi Podgórskiemu, panu Januszowi Żakowi, który w ten niedzielny wieczór otworzył Szkołę. Pora przedstawić naszych wolontariuszy- gimnazjalistów grających w Orkiestrze (w nawiasach podajemy największe zebrane kwoty):, Izabela Furmańska, Kacper Gondek, Bartosz Jarmuła, Klaudia Koczwara, Dagmara Łoboda, Bartosz Moryń (391,23 zł), Sławomir Patyk, Katarzyna Sus (318,36 zł), Karolina Urasińska (347,07 zł), Maciej Wielgus, Justyna Witusik, Adrian Zachariasz, Patrycja Zaucha, Olga Żurowska (364,26 zł). Zacytujmy na koniec słowa twórcy WOŚP Jerzego Owsiaka: „Ten dzień nam wszystkim, Polakom nie tylko w kraju, ale i na całym świecie, przypomina, ile jest w nas siły i wspaniałej wyobraźni, aby pokonując wszelkie trudności, zapełnić nasze serca radością tworzenia czegoś wielkiego".

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­