zdjęcie-123430 października 2014 roku minęła 96 rocznica pamiętnej uchwały tarnowskich rajców pod przewodnictwem burmistrza Tadeusza Tertila, którzy jako pierwsi w odradzającej się Polsce zerwali więzi z zaborczą władzą. Kilkanaście godzin później rozbrojono austriackie posterunki. Po 146 latach Tarnów, którego społeczeństwo zaznaczało swój patriotyzm udziałem w powstaniach narodowych i konspiracji niepodległościowej stał się pierwszym miastem Niepodległej Rzeczypospolitej. Z tej okazji odbyła się w tarnowskiej Katedrze okolicznościowa Msza Święta, w której uczestniczył Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Sportowych.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­