Małopolski program stypendialny 2W dniach od 3 do 28 listopada 2014 r. w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości (MCP) w Krakowie będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 w ramach „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, projektu realizowanego przez MCP w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego.   

Materiały informujące o „Małopolskim programie stypendialnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych” znajdują się na stronie internetowej www.stypendia.mcp.malopolska.pl (zakładka: Aktualności oraz Dokumenty do pobrania).

Na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty do pobrania zamieszczone zostały listy konkursów/olimpiad/turniejów z lat szkolnych 2011/2012, 2012/2013 oraz 2013/2014, które spełniają kryteria kwalifikacji formalnej udziału w projekcie.  Wnioski o przyznanie stypendium można składać w wyznaczonym terminie od 3 do 28 listopada br. w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Jasnogórskiej 11 w Krakowie (II piętro, pokój 202), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 (przy czym nie będą rozpatrywane wnioski, które wpłyną do MCP przed lub po terminie naboru).Szczegółowych udzielają również pracownicy Zespołu ds. Stypendiów MCP pod adresem mailowym: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pod numerami telefonu: 12 376-91-61, 12 376-91-64 lub 12  376-91-66.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­