dyplom TRIADA II 2014W lutym 2014r. w Pałacu Młodzieży w Tarnowie odbyły się Eliminacje Rejonowe XXIII MAŁOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY ,,TRIADA 2014”. Celem Konkursu było stworzenie możliwości prezentacji twórczości dzieci i młodzieży, jej promocja oraz ocena przez profesjonalistów. Obejmował on trzy dziedziny twórczości:  1.kompozytorską  2.literacką  3.plastyczną.Prace naszych uczennic Hanny Olszak (twórczość plastyczna ) i Mai Buryło (twórczość literacka) z klasy 2b SP zostały zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego w Krakowie.

Tam Jury XXIII MAŁOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY ,,TRIADA 2014” przyznało WYRÓŻNIENIE  Mai Buryło. Podczas spotkania Laureatów Triady poetyckiej, które odbyło się w 17 maja 2014r. w Filii Młodzieżowego Domu Kultury  im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie, nasza mała poetka odczytała jeden ze swoich wierszy. Wszystkie konkursowe utwory Mai zostały umieszczone w specjalnym wydaniu tomiku z wierszami Laureatów.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­