03-koniec-roku27 czerwca 2014 odbyła się na dziedzińcu Szkoły uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014. Dzień wcześniej w auli Centrum Sztuki Mościce miało miejsce pożegnanie absolwentów Szkoły Podstawowej oraz Zespołu Szkół Sportowych. Obu uroczystościom towarzyszyli rodzice jak również zaproszeni goście. Absolwenci nagrodzeni Srebrną lub Złotą Tarczą otrzymali Listy Gratulacyjne, a ich rodzice Listy Pochwalne. Byli wśród nich liczni laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych i tematycznych, wyróżniający się sportowcy. Wśród bardzo wielu sukcesów dydaktycznych, sportowych i kulturalnych – które przywołał w wystąpieniu Dyrektor Zespołu – na podkreślenie zasługuje uzyskanie przez kilkanaścioro naszych uczniów certyfikatów językowych Instytutu Goethego oraz British Counsil.

Podczas pożegnania absolwentów nastąpiło przekazanie Sztandarów Szkoły i Zespołu nowym pocztom sztandarowym. Samorząd Uczniowski ogłosił wyniki Szkolnych Laurów dla wyróżnionych w plebiscytach nauczycieli oraz uczniów. Część oficjalną zakończył pokaz tanecznych, wokalnych i recytatorskich umiejętności naszej młodzieży.

Ostatni dzień roku szkolnego przywitał nas promiennym słońcem. Po krótkiej ceremonii na dziedzińcu Szkoły uczniowie spotkali się z wychowawcami aby odebrać upragnione świadectwa. Zdarzały się łzy wzruszenia, dominowała jednakże radość z odmienianego przez wszystkie przypadki magicznego słowa „wakacje".

Zainteresowanych większą ilością zdjęć z uroczystości pożegnania absolwentów i zakończenia roku szkolnego proszę o mail na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­