DSC036706.04.2014 odbyły się w Tarnowie przy Grobie Nieznanego Żołnierza obchody 74 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. W uroczystości poprzedzonej Mszą Świętą w kościele księży Filipinów wziął udział poczet sztandarowy naszej Szkoły. Kwiecień jest w polskiej tradycji rocznic Miesiącem Pamięci Narodowej. Wspominamy poległych i pomordowanych podczas ostatniej wojny obywateli II Rzeczypospolitej. Młodzież Szkoły uczci Ich pamięć podczas okolicznościowej akademii. Symbolem naszej więzi w historycznej sztafecie pokoleń jest obecność podczas patriotycznych obchodów organizowanych przez związki kombatanckie i niepodległościowe Tarnowa. Wśród uczestników uroczystości reprezentujących władze, szkoły, instytucje i organizacje miasta i regionu szczególną uwagę zwracali świadkowie tragicznych wydarzeń sprzed lat: członkowie Rodzin Katyńskich, Sybiracy. Pomimo sędziwego wieku przybyli – jak każdego roku – aby dać świadectwo prawdzie. Oprawę uroczystości dopełniali harcerze oraz przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych w mundurach żołnierzy i policjantów z epoki. Na uwagę zasłużyli również tarnowscy kibice, którzy przybyli liczną reprezentacją pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie ich przedstawiciele złożyli kwiaty.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­