022_1.jpgTradycji stało się zadość: przyjęcie do uczniowskiej braci gimnazjalistów mamy już za sobą. Zabawny program imprezy przygotowanej pod patronatem Samorządu Uczniowskiego oglądały wszystkie klasy gimnazjalne. Aby uzyskać poważne miano gimnazjalisty należało wykazać się wiedzą na temat Szkoły i obyczajów w niej panujących. Szczególnie podobały się parodie nauczycieli i pracowników przedstawione przez gimnazjalistów klas trzecich.
CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­